Přehled MRL (nař. EU č. 37/2010) Tisk

Farmakologicky účinné látky jsou klasifikovány podle maximálních limitů reziduí (MRL), která se mohou nacházet v potravinách živočišného původu v nařízení Komise (EU) č. 37/2010. Uvádíme zde konsolidovanou verzi nařízení, v níž jsou zaneseny aktualizace o klasifikaci a zařazení látek ke dni 3.7.2013.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 07:58