logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

4XLA®

[ Zpět ]

Název4XLA®
Skupina19 - repelent
Číslo stanoviska86/2008
Držitel rozhodnutíEcolab Hygiene s.r.o., Hlinky 118, 603 00 Brno, Česká republika.
VýrobcePacking Advantage Corporation (PAC), 4633 Downey Road, Los Angeles, California 900058, USA.
Složenía) 4XLA Báze: Natrii chloritum 0,64 %, Vehiculum ad 100 %. b) 4XLA Activator: Acidum lacticum 2,64 %, Glycerolum 10 %, Alcohol isopropylicus, Tartrazinum - E 102, Natrii benzoas 0,04 %, Vehiculum ad 100 %.
Popis přípravkua) 4XLA Báze – čirá bezbarvá kapalina, b) 4XLA Activator – čirá žlutá slabě viskózní kapalina.
Balenía,b) HDPE kanystr se šroubovacím PP nebo PE uzávěrem. a,b) 1 x 20 l.
UžitíTekutý přípravek Baktericidní koupel struků po dojení 4XLA® pouze pro vnější použití jako namáčecí koupel struků pro dojnice. Přípravek k prevenci šíření organismů, způsobujících masti. 4XLA®Aktivátor (2) lze použít pouze s přípravkem 4XLA® Báze (1)
Způsob použitíStejné objemy 4XLA® Báze (1) a 4XLA®Aktivátor (2) nalijte do čistého odměrného válce a promíchejte tak, aby barva směsi byla homogenní. Průměrná spotřeba výrobku činí 4 ml na dojnici a dojení. Ihned po dojení ponořte struky přinejmenším do dvou třetin jejich délky do přípravku 4XLA. Než dojnice vyženete na pastvu, nechte přípravek zaschnout, zvláště za mrazu. Před dalším dojením struky náležitým postupem pečlivě omyjte kompatibilním přípravkem na mytí vemen a osušte je.
Bezpečnost práceUchovávat mimo dosah dětí. Pouze pro zvířata. Pouze pro vnější použití. Po použití si umyjte ruce. Používejte v dobře větraných prostorách. Zamezte kontaminaci očí. Pokud k ní dojde, oči vypláchněte velkým množstvím vody. Pokud se objeví známky podráždění, vyhledejte lékaře. Při náhodné expozici přípravek odstraňte zředěním, tj. při potřísnění omyjte vodou; při požití se napijte vody; a při inhalaci odejděte na čerstvý vzduch.
UpozorněníNepoužívejte na pořezané, poškozené či zanícené struky. Vysaďte u dojnic jevících známky podráždění či přecitlivělosti. Nepoužívejte k dezinfekci dojícího zařízení. VEMENA A STRUKY PŘED DOJENÍM OMYJTE. Odměrky použité k aplikaci koupele po dojení vyprázdněte a před dalším použitím omyjte. Za mrazu nevyhánějte dojnice ven, dokud přípravek na strucích dokonale nezaschne. Nemíchejte s jinými chemickými látkami. Pokud dojde k viditelnému znečištění přípravku v aplikační odměrce, vylijte obsah a naplňte čerstvým roztokem. Zmrazení nemá vliv na účinnost výrobku, pokud bude obsah rozmrazen a pečlivě roztřepán PŘED smícháním obou složek (Báze a Aktivátor). Škodlivé pro ryby. Zabraňte kontaminaci vodních nádrží, vodních cest a příkopů výrobkem či použitými obaly. Nespotřebovanou namáčecí koupel struků nařeďte velkým množstvím vody a spláchněte do odpadní výlevky. Použité obaly pečlivě omyjte a bezpečně je zlikvidujte. Prázdné obaly nepoužívejte znovu.
Způsob skladováníPři teplotě do 25°C, chránit před přímým slunečním zářením a umělým osvětlením, chránit před mrazem.
Doba použitelnosti24 měsíců.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03