logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare
 


LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Anti-Germ Green Dipp Flexifilm

[ Zpět ]

NázevAnti-Germ Green Dipp Flexifilm
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska33/2009
Držitel rozhodnutíÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM, Gerhard Ruff & Co.GmbH, Pfongauerstraße 17, Postfach 50, A-5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko./Anti-Germ CZ s.r.o., Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6 – Veleslavín, Česká republika.
VýrobceÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM, Gerhard Ruff & Co.GmbH, Pfongauerstraße 17, Postfach 50, A-5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko.
SloženíAlcohol isopropylicus, Glycerolum, Dinatrii edetas dihydricus, Propylenglycolum, Glyceromacrogoli cocoas, Xanthani resina, Methylparabenum, Glyceroli lauras, Color, Propylis gallas, Aqua purificata. 100 g prostředku obsahuje 12 g Propan-2-ol (EC: 200-661-7).
Popis přípravkuViskózní kapalina zelené barvy.
Balenía/, b/, c/, d/ plastový kanystr s uchem a šroubovacím uzávěrem. a/ 1 kg, b/ 5 kg, c/ 10 kg, d/ 20 kg.
UžitíProstředek Green Dipp je určený k ošetření struků vemen.
Způsob použitíAplikuje se po každém dojení ponorem struků přímo do koncentrovaného roztoku. K dosažení maximální účinnosti prostředku by se měla používat DIP–nádobka s pojistkou zpětného chodu. Prostředek je dodáván jako roztok k okamžitému použití.
Bezpečnost práceR-věty: R 10 Hořlavý. S-věty: S 1/2 Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí. S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený. S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. S 25 Zamezte styku s očima. S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Obaly odevzdávat k likvidaci vyprázdněné a zbavené veškerých zbytků. Větší zbytky prostředku v originálním obalu dopravit do střediska pro likvidaci problematického nebo nebezpečného odpadu.
UpozorněníDodržovat návod k použití. Před použitím důkladně přečíst Bezpečnostní datový list.
Způsob skladováníPři teplotě 0 - 35 °C. Neskladovat při vyšší teplotě.
Doba použitelnosti24 měsíců

Aktualizováno Čtvrtek, 16 Květen 2019 12:02