logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

BOMBEX Omega Plus

[ Zpět ]

NázevBOMBEX Omega Plus
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska57/2014
Držitel rozhodnutíGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKOUSKO,
VýrobceGAT Microencapsulation GmbH, Gewerbezone 1 - A-2490 Ebenfurth – RAKOUSKO,
SloženíAbamectin (1.8 % w/w (18 g/L), Permethrin (5.2 % w/w (50 g/L),
Popis přípravkuBOMBEX® ? Plus' je insekticid/akaricid obsahující účinné látky abamectin a permethrin, formulovaný jako suspeze kapsulí (CS).
Balení 
UžitíBOMBEX® ? Plus' účinkuje na široké spektrum lezoucího a létajícího hmyzu. 'BOMBEX® ? Plus' může být použit pro vnitřní prostorové ošetření nebo pro ošetření povrchů. POUŽITÍ V KOMUNÁLNÍ HYGIENĚ, SKLADOVÁNÍ POTRAVIN, PRÁZDNÝCH SKLADECH, CHOVECH DRŮBEŽE, ZEMĚDĚLSKÝCH AREÁLŮ A STÁJÍ. ROZSAH POUŽITÍ Pro aplikaci ve veřejných a úředních budovách, oblastech manipulace s potravinami, skladech surovin a prázdných skladech zemědělských produktů, stájích a chovech drůbeže, zemědělských hospodářských budovách stejně tak v oblastech chovu zvířat jako jsou mléčnice, prostory pro chov zvířat a ptáků. Také pro použití v drůbežárnách proti čmelíku kuřímu, mouchám a potemníku stájovému. Na ochranu před lezoucím a létajícím hmyzem: Mravenci, švábi, mouchy (Musca domestica, Haematobia irritans, Musca autumnalis a Stomoxys calcitrans), vosy, klíšťata (Dermacentor marginatus), štěnice domácí (Cimex lectularius), potemník stájový (Alphitobius diaperinus), čmelík kuří (Dermanyssus gallinae), čmelíkovec ptačí a další druhy čmelíků, komáři, pilous černý (Sitophilus granaries), pilous rýžový (Sitophilus oryzae), korovník obilní (Rhyzopertha dominica), červotoč tabákový (Lasioderma serricorne), lesák skladištní (Oryzaephilus surinamensis), potemník hnědý (Tribolium castaneum), zavíječ skladištní (Ephestia elutella), zavíječ paprikový (Plodia interpunctella).
Způsob použitíPříprava pracovního roztoku k rozprašování pomocí vhodného rozprašovače nebo rotačního atomizéru s ventilátorem pro jemnou mlhu nebo ULV aplikaci. Při přípravě roztok důkladně promíchejte. Ošetřete všechny zamořené oblasti, přičemž zvláštní pozornost věnujte trhlinám, puklinám, skrytým prostorům a útulkům. Přípravek může být aplikován na tvrdé porézní, měkké porézní a neporézní povrchy. OŠETŘENÍ POVRCHŮ Na hubení much a lezoucího hmyzu na stěnách: Smíchejte 20 ml přípravku ‘BOMBEX® ? Plus’ s 2 až 5 litry vody (objem vody závisí na struktuře povrchu a postřikovacího zařízení) a plošným postřikem ošetřete nejméně 100 m2 povrchu. Hubení hmyzu na zemi: Smíchejte 50 ml přípravku ‘BOMBEX® ? Plus’ s 2 až 5 litry vody ((objem vody závisí na struktuře povrchu a postřikovacího zařízení) a plošným postřikem ošetřete nejméně 100 m2 povrchu. Létající hmyz: Ošetřete povrchy, kde hmyz obvykle usedá – zdi, stropy, okna. Potemník stájový (Alphitobius diaperinus) a další lezoucí hmyz: Použijte jako běžné ošetření po vyčištění a před každým dalším naskladnění. Ošetřete všechny svislé povrchy, například stěny, přepážky a sloupky, a zajistěte přesah ošetření až na strop. Čmelík kuří: Vystříkejte důkladně po každém čištění a před vsazením nové drůbeže. Ošetřete všechny povrchy včetně klecí, hnízd, a hřad. Zajistit důkladné ošetření podlah a rohů, stejně jako všech trhlin a štěrbin, kde se roztoči mohou ukrývat. TEPLÉ a STUDENÉ ZMLŽOVÁNÍ – V INTERIÉRU Smíchejte 25 ml přípravku ‚BOMBEX® ? Plus‘ s 2 až 5 litry vody; použijte 1 litr naředěného přípravku na 250 m3. Pokud je to možné, uzavřete okna a dveře před aplikací a ponechte je zavřené alespoň 30 minut. Ošetření v případě potřeby opakujte.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNeaplikujte přímo na zvířata. Odstraňte nebo zakrýjte všechna akvaria před aplikací. Neznečistěte půdu, vodní plochy nebo vodní zdroje přípravkem nebo použitými obaly. Chraňte mlékárenské stroje a nádoby na mléko před kontaminací. Všechny osoby a zvířata by měly být odstraněny z budov před ošetřením. Seberte vejce a odstraňte krmivo a vodu z napáječek před aplikací.
Způsob skladováníUchovávejte pouze v originálním obalu. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevylévejte do kanalizace. Zabraňte kontaminaci vody při čištění zařízení nebo likvidaci oplachových vod. Uchovávejte mimo dosahu dětí.
Doba použitelnosti 

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03