logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 5.4.2018

PHOSTOXIN tablety, pelety

[ Zpět ]

NázevPHOSTOXIN tablety, pelety
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska14/2016
Držitel rozhodnutíDetia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Německo
VýrobceDetia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach, Německo
Složenísložení přípravku: BAS4 (ES 244-088-0, CAS 20859-73-8), 68%, obecný název Aluminium phosphide releasing phosphine, GE - přípravek uvolňující plyn (fosforovodík), karbamát amonný (ES 56214-185-21, CAS 111-78-0), stabilizátor 21%,
Popis přípravku5 tablet 3 g/m ?, ? nebo 25 pelety 0, 6 g/m ? (odpovídá 5 g PH3 / m ?) s expozicí 10 dní.
Balenítablety, pelety
Užitíochrana skladovaných produktů; ochrana potravin, ochrana materiálů, Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců).
Způsob použitíDodržujte návod k použití. Fumigace – 5 tablet 3 g/m ?, ? nebo 25 pelety 0, 6 g/m ? (odpovídá 5 g PH3 / m ?) s expozicí 10 dní. Aplikaci přípravku může provádět pouze profesionální pracovníci s oprávněním ( osvědčení o odborné způsobilosti dle § 58, odst
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNeplynujte při teplotě pod 10 °C. Nesmí se plynovat produkty živočišného původu s vysokým obsahem tuku. Nesmí se používat v oblastech ochrany vod s výjimkou plynování skladištních prostor lodí při dodržení bezpečnostní vzdálenosti nejméně 10 m od povrch
Způsob skladováníUchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před možným stykem s vodou kvůli prudké reakci a možnému náhlému vzplanutí. Chraňte před vlhkem. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Skladujte na dobře větraném místě. Skladujt
Doba použitelnosti5 let

Aktualizováno Úterý, 02 Duben 2019 07:29