logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Události

Hlášení NÚ

 

Aktuálně registrované VLP


Kódy balení VLP

 

Informace pro veterinare

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

PERTEX

[ Zpět ]

NázevPERTEX
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska18/2017
Držitel rozhodnutíBLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forl? (FC) – Itálie
VýrobceFERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie
SloženíPermethrin (93%) (cis/trans 25/75) 3 g (30.6 g/l), Piperonyl butoxid (80%) 3 g (30.6 g/l), Emulgátory a voda do 100 g
Popis přípravkujantarová tekutina specifického zápachu,
Balení1-10 L
UžitíInsekticidní emulzní koncentrát určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem pomocí nízkotlakých postřikovačů proti škodlivému hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, vosy mravenci, rusi a švábi, blechy, brouci apod. v restauracích, hotelích, jídelnách, pekárnách, ve výrobnách, skladech a prodejnách potravin, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, objektech živočišné výroby a ve stájích, ve veřejných budovách, úřadech, zdravotnických zařízeních, školách, kasárnách, kinech, divadlech, veřejných knihovnách, ubytovnách, prostředcích hromadné dopravy, proti dospělým komárům v místech jejich zvýšeného výskytu apod. Účinnou látkou přípravku Pertex je syntetický pyrethroid permethrin, jehož účinnost je zesilována synergistou piperonyl butoxid. Přípravek působí kontaktně, rychle a má dlouhodobou reziduální účinnost.
Způsob použitíPřed použitím přípravek dobře potřepejte, nařeďte bezprostředně před jeho aplikací a naředěný přípravek spotřebujte do 8 – 10 hodin po naředění. Proti zdravotně významným členovcům, jako jsou mouchy, rusi, šváby, komáři apod., přípravek nařeďte na 2% pracovní směs (100 ml přípravku smíchejte s 5 litry vody) a aplikujte postřikem za pomoci nízkotlakých postřikovačů, v množství 50 ml směsi na každý ošetřený m2 plochy. Postřik aplikujte na místa výskytu a do úkrytů členovců. Proti ektoparazitům ptáků v drůbežárnách, používejte přípravek v koncentraci 1%. V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníChraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin.
Způsob skladováníPřípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům. SKLADOVÁNÍ: Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.
Doba použitelnostiSpotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03