logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Talon Soft

[ Zpět ]

NázevTalon Soft
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska7/2017
Držitel rozhodnutíRentokil Initial 1927 plc, Global Science Centre, 7&8 Foundry Court, Foundrz Lane, Horsham, West Sussex, RH13 5PY, UK.
VýrobceRentokil Initial Supplies, Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside, L33 7SR, /UK/výrobce účinné látky: Syngenta Crop Protection AG, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, Switzerland.
Složeníbrodifacoum 0,05g/kg (0,005%), CAS číslo: 56073-10-0
Popis přípravkuderatizační nástraha v podobě modré pasty, bez vůně či zápachu
Balení 
Užitírodenticid určený k profesionálnímu použití k hubení potkanů (Rattus norvegicus), krys (Rattus rattus) a myší (Mus musculus) uvnitř i vně budov za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.
Způsob použitíUmístěte nástrahu tam, kde se objevují známky aktivity hlodavců (trus, výskyt nor nebo jejich blízkost cestičky, známky požívání potravy). Zásadou je rozmístění více nástrah na více místech. Velké dávky nástrahy zvyšují riziko pro zvířata, proti kterým není určena. Nástrahy musí být uloženy do deratizační staničky či jiné krytiny tak, aby se minimalizovalo riziko pozření jiným zvířetem či dětmi. Zajistěte nástrahu tak, aby ji nebylo možné odtáhnout. Pokud se výrobek používá na veřejně přístupných místech, tato místa musí být v průběhu procesu likvidace hlodavců označena a u nástrah musí být také oznámení, které upozorňuje riziko primární a sekundární otravy antikoagulantem a popisuje první pomoc v případě otravy. Dávkování: pro myši (mus muscuslus) při vysokém výskytu jako dávku použijte nástrahu 8g do deratizačních staniček v rozestupech 10m. Při vyšším zamoření použijte tutéž dávku v rozestupech 5m. Pro potkany a krysy jako dávku použijte nástrahu 20 – 50g a dávky nástrahy rozmístěte v rozestupech 10m, při velkém výskytu hlodavců (přemnožení) v rozestupech 5m.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPři náznacích otravy neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
Způsob skladovánískaldujte v originálním, těsně uzavřeném a neporušeném obalu
Doba použitelnosti2 roky

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03