logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

LD 100 G

[ Zpět ]

NázevLD 100 G
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska67/2017
Držitel rozhodnutíArthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG , Pfaffensteinstr. 1 · 83115 Neubeuern, Germany.
VýrobceArthur Schopf Hygiene GmbH & Co KG , Pfaffensteinstr. 1 · 83115 Neubeuern, Germany.
SloženíÚčinné látky: CAS : 52645-53-1 EG č.: 258-067-9 Index : 613-058-00-2 m-Phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2dimethylcyclopropancarboxylat / Permethrin 10%; CAS : 7696-12-0 EG č.: 231-711-6 Tetramethrin 0,1%; CAS : 8003-34-7 EG č.: Pyrethrine 0,1%; CAS : 106-24-1 EG č.: 203-377-1 Geraniol 0,05%. Další obsažené látky: aromatická uhlovodíková směs.
Popis přípravkuPostřikový a nanášecí přípravek proti stájovým mouchám. Dlouhodobý účinek až po dobu 4 týdnů. Tekutý koncentrát, barva: specifická pro produkt, zápach: specifická pro produkt, hodnota pH při 20°C: cca. 7.
Balení500 ml. Dostačující na plochu stáje do 350 m2.
UžitíLD 100 G má okamžitý účinek proti stájovým mouchám. Cíleným použitím na místa častého výskytu much, a to formou postřiku nebo nátěru, působí LD 100 G až po dobu 4 týdnů. LD 100 G je vhodný pro stáje hovězího dobytka, prasat nebo nosných slepic. Důležitá a praktická informace: Mouchy se po čase stanou rezistentní proti účinné látce. Proto je nutné čas od času vyměnit přípravek resp. účinnou látku tak, aby se zabránilo vzniku rezistence a docílilo maximálního účinku produktu! Proto doporučujeme přípravky LD 100 A, LD 100 B nebo Killtec agro plus. Dospělé mouchy tvoří jen 20% celkové populace. Proto je důležité hubit i muší larvy! Tady doporučujeme přípravky Fly tomb 4GR, Cyracid 2.0 nebo Killtec agro plus.
Způsob použitíPoužití formou postřiku: Smíchejte obsah láhve LD 100 G (500 ml) v 5 litrech vody. Hotový roztok aplikujte na místa častého výskytu much – zdi, sloupy, okna a rámy dveří. Okamžitý účinek proti mouchám se dostaví ihned. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (Spotřeba: cca 40 ml/m2) Použití formou nátěru: Rozpusťte 1 kg cukru v 5 l teplé vody a přidejte do ní obsah LD 100 G (500 ml). Roztok nanášejte na místa častého výskytu much pomocí štětce tak, aby je později nemohla olizovat zvířata. Stačí, když ošetříte cca 40% plochy zdi - ta místa, kde se mouchy nejvíce zdržují. (Spotřeba: cca 40 ml/m2)
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNepoužívejte ve stájích s nemocnými nebo čerstvě narozenými zvířaty. Aplikujte pouze na plochy, které nemohou být olizovány zvířaty. Během použití a v dalších 24 hodinách po použití zajistěte dostatečné větrání stáje. Přípravek kdykoli můžete odstranit pomocí vody a mýdla. Povrchy, které nemají být ošetřeny, před aplikací zakryjte. Přípravek se nesmí použít na potraviny, krmiva nebo jako repelent pro zvířata. Neaplikujte na potrubí z acrylu. Výrobce neodpovídá za škody vzniklé na základě neodborného, předpisům neodpovídajícího skladování a použití přípravku. Připravený roztok spotřebujte ihned. Čištění přístrojů: Postřikovač nebo kbelík a štětec umyjte v malém množství vody a jaru. Kontaminovanou vodu a prázdné obaly odevzdejte do sběru k recyklaci.
Způsob skladováníSkladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nakládaní s odpady: Nebezpečný odpad podle evropského katalogu odpadů (AVV). Nesmí být přidán do běžného komunálního odpadu. Nevylévejte do kanalizace. Kontaminovanou vodu předejte do sběru k recyklaci. Jestliže recyklace není možná, musí
Doba použitelnostiDoba použitelnosti: 3 roky od data výroby.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03