logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

TWP 097i

[ Zpět ]

NázevTWP 097i
SkupinaNezařazeno
Číslo stanoviska90/2017
Držitel rozhodnutíTroy Chemical Company BU, Viverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, The Netherlands.
VýrobceTroy Chemical Company BU, Viverlaan 12E, 3145 XN, Maassluis, The Netherlands.
Složeníúčinné látky – 0,75% w/w, 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) (EC 259-627-5, CAS 55406-53-6); 0,25% w/w, EC 262-104-4, CAS 60207-90-1, 1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole (Propiconazole); 0,24% w/w, EC 258-067-9, CAS 52645-53-1, Permethrin.
Popis přípravkupřípravek na ochranu dřeva ve formě kapalného koncentrátu, typ přípravku 08 - konzervační přípravky pro dřevo (konzervanty), obsahuje Permethrin, Propiconazole a 3-iodo-2-proponyl butylcarbamate.
Balení 
Užitípřípravek určený k preventivní povrchové ochraně dřeva v interiérech a exteriérech proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu.
Způsob použitíDle příslušného návodu k použití; pro profesionální i amatérské použití nátěrem v dávce 200 mL/m2 dřeva, to odpovídá dávce 160g/m2. Přípravek je připraven k použití a neředí se. Teplota při aplikaci a sušení musí být vyšší než 5°C a relativní vlhkost nižší než 80%. Ošetřené dřevo se suší po dobu 24hodin. Ošetřené dřevo má být natřeno vrchním nátěrem
Bezpečnost práce 
UpozorněníDřevní odpad z takto ošetřeného dřeva, jako jsou např.: hobliny, piliny atd., nelze používat jako podestýlku pro zvířataZabraňte kontaminaci zevního prostředí, chraňte vodní zdroje. Nepoužívejte k ošetření dřeva, které přichází do kontaktu s povrchovou vodou (rybníky, jezera atd.). Neošetřujete dřevo nebo ošetřené dřevo neukládejte v místech kde by mohlo dojít ke kontaktu s potravinami, krmivem nebo povrchy přicházejícími do styku s potravinami či krmivem. Nepoužívejte k ošetření dřeva uvnitř objektů, s výjimkou venkovních oken a dveří. Zabraňte kontaktu s potravinami, vodou a krmivem. Výrobek skladujte v originálním, označeném, hermeticky uzavřeném obalu, na chladném, suchém a dobře větraném místě, kam nemají přístup děti ani zvířata. Chraňte před mrazem.
Způsob skladování 
Doba použitelnosti2 roky

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03