logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Login



Seznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

NOLVASAN Solution a.u.v.

[ Zpět ]

NázevNOLVASAN Solution a.u.v.
Skupina4 - dezinfekce v potravinářství
Číslo stanoviska133-96/C
Držitel rozhodnutíFort Dodge-Animal Health, Kansas, USA.,Wyeth-Lederle Pharma, Rakousko.
VýrobceFort Dodge Laboratories, Iowa, USA.
Složení2,0 % 1,1-hexametylene bis (5-(p-chlorofenyl) biguanid ) diacetat.
Popis přípravkuModrá kapalina.
Balení59 ml, 1 l, 3,7 l.PE láhve, kanystr.
UžitíDezinfekční prostředek proti bakteriím a virům pro potravinářské a zemědělské provozy.
Způsob použitíDezinfekce veterinárních nebo zemědělských provozů. Odstraňte všechna zvířata a krmiva z provozních prostor, dopravních prostředků a jiného zařízení. Odstraňte stelivo a hnůj z podlah, stěn a povrchů stájí, ohrad, boxů, ostatního příslušenství a pevně instalovaného inventáře, kde pobývají nebo přecházejí zvířata. Vyprázdněte všechny žlaby, krmelce a jiná krmící nebo napájecí zařízení. Důkladně omyjte všechny povrchy mýdlem nebo čistícím prostředkem a opláchněte vodou. Napusťte povrchy doporučeným dezinfekčním roztokem a nechejte ho působit po dobu 10 minut. Ponořte všechny ohlávky, provazy a jiné druhy vybavení používaného k manipulaci se zvířaty nebo k její fixaci, a také vidle, lopaty a škrabky používané k odstraňování steliva a hnoje. Provětrejte budovy, dopravní prostředky a jiné uzavřené prostory. Nepouštějte zvířata do těchto prostorů a nepoužívejte zařízení, dokud se dezinfekční prostředek neabsorboval, neusadil nebo nezaschl.Důkladně vydrhněte všechny ošetřené krmelce, žlaby, koryta, automatické dávkovače krmiva, fontány a napajedla mýdlem nebo čistícím prostředkem a opláchněte pitnou vodou, než se budou opět používat.Dezinfekce potravinářských provozů, kde se provádí veterinární prohlídka masa, králíků, drůbeže a vajec. Všechny potravinové produkty a obalový materiál se musí odstranit z místnosti nebo pečlivě zakrýt a chránit. Odstraňte všechnu uvolněnou špínu, stelivo, atd., které může být na podlaze nebo se uchytit na zařízení. Důkladně omyjte všechny povrchy mýdlem nebo čistícím prostředkem a opláchněte vodou. Napusťte povrchy doporučeným dezinfekčním roztokem a nechejte ho působit po dobu 10 minut. Nechejte doporučený dezinfekční roztok působit na veškeré vybavení a nástroje nebo ho nechejte vsakovat po dobu 10 minut. Po dezinfekce se musí všechna zařízení a nástroje důkladně opláchnout pitnou vodou, než se začnou opět používat.NOLVASAN Solution lze použít k dezinfekci ve formě aerosolu (mlhy) jako doplněk, který buď předcháízí nebo následuje pravidelné čistící a dezinfekční postupy.K rozprašování roztoku používejte automatická spreyovací zařízení podle pokynů výrobce. Doporučená koncentrace pro použití:Dezinfekci neživých předmětů jako pomocný prostředek k ochraně před virem psinky, virem influenzy koní, virem přenosné gastroenteritidy, virem moru prasat, virem parainfluenzy – 3, virem bivinní rhinotracheitidy, bovinního průjmového onemocnění, virem infekční bronchitidy, virem newcastelské choroby, virem venezuelské encefaliotidy koní, virem rhinopneumonie koní, virem rhinotrachetidy koček, virem Aujezdského choroby, virem arteritidy koní a psím coronavirem – 24 ml na 1 čisté vody. V laboratorních testech bylo prokázáno, že Nolvasan Solution má virucidní účinek in vitro proti viru vztekliny ( kmen CVS ) při výše uvedeném způsobu použití.K dezinfekci veterinárních a zemědělských provozů 2 - 8 ml na 1 l čisté vody. K dezinfekci zařízení na kontrolu masa, drůbeže, králíků a vajec 2 – 8 ml na 1 l čisté vody.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě schválené MZ ČR.
UpozorněníPoužívejte mimo dosah jezer, rybníků, potoků a jiných vodních toků a nevylévejte do povrchových vod. Nekontaminujte vodu čištěním zařízení nebo vypouštěním odpadů.
Způsob skladováníNa suchém a temném místě, při teplotě do 0°C.
Doba použitelnosti36 měsíců.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03