logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginSeznam DDD PDF Tisk Email

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

AQUAPY

[ Zpět ]

NázevAQUAPY
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska6/2004
Držitel rozhodnutíBayer s.r.o. Environmental Science Siemensova 4 155 00 Praha 5 - Stodůlky Česká republika
VýrobceBayer CropScience S.A., Francie,
Složenípřírodní pyrethrum 3 %, piperonyl butoxid 15 %,
Popis přípravkuInsekticidní přípravek pro profesionální použití ve formě vodné emulze určený proti skladištním škůdcům, obtížnému a škodlivému hmyzu ve sféře komunální hygieny, ve skladech, potravinářských provozech, v objektech živočišné výroby proti mouchám a proti komárům v inundovaných oblastech. Přípravek je možné aplikovat ve formě ULV, termomechanického aerosolu i postřiku.
Balení 
UžitíAquaPy působí proti létajícímu hmyzu (mouchy, komáři, vosy, zavíječi, moli apod.) i proti lezoucímu hmyzu (švábi, rusi, klíšťata, blechy, štěnice, skladištní brouci, červotoč tabákový apod.).
Způsob použitíAquaPy se používá v neředěném stavu pro aplikaci ULV a nebo ředěný vodou pro aplikaci “mist”, termomechanickým aerosolem (FOG) a postřikem. Před použitím je třeba přípravek řádně promísit. Prostorový postřik (aerosol) - při ULV aplikaci by měl použitý generátor vyvíjet kapičky o průměru menším než 25m, při zmlžování (mist) o průměru do 50 m, při užití termomechanického aerosolu (FOG) musí být použito přístrojů schopných aplikovat vodní roztok. Před aplikací uzavřete okna, dveře a ventilační systém a nechejte je uzavřeny ještě nejméně 30 minut po aplikaci. Aplikaci provádějte v době nejvyšší aktivity hmyzu. Pro červotoče tabákového je to pozdě odpoledne nebo večer. V této době je možno jej zasáhnout v letu, kdy je účinek nejvyšší. Zajistěte rovnoměrné rozptýlení aerosolu do všech částí prostoru, zejména do možných úkrytů hmyzu. Aplikaci je třeba dle potřeby opakovat. Při silném výskytu po týdnu. Přístup do ošetřeného prostoru je možný až po důkladném odvětrání. Hubení much v objektech živočišné výroby ( kravíny, chovy prasat) - doporučuje se použití ULV generátorů, termomechanického aerosolu nebo zmlžovačů typu Turboair. Turboair je možno stabilně namontovat v objektech a dle potřeby provádět ošetření. AquPy působí okamžitě, ale krátkodobě, proto je třeba zajistit opakování ošetření ve 2 - 4 denních intervalech. Postupně je možno interval ošetření prodlužovat v závislosti na četnosti výskytu hmyzu.
Bezpečnost práce 
UpozorněníPřípravek nesmí přijít do přímého styku s potravinami.
Způsob skladováníPřípravek skladujte v suchých, tmavých, uzamykatelných skladech. Uskladnění i transport provádějte odděleně od poživatin, léků, krmiv, dezinfekčních látek a jejich obalů. Přípravek nesmí zmrznout. Při skladování v originálních uzavřených obalech, při teplotě 5 - 35 °C. Neskladujte namíchanou jíchu.
Doba použitelnosti3 roky od data výroby v původních obalech za předepsaných skladovacích podmínek.

Aktualizováno Pátek, 17 Leden 2020 10:03