logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Dezi IOFILM

[ Back ]

NázevDezi IOFILM
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska9/2009
Držitel rozhodnutíELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika.
VýrobceELAGRO s.r.o., Velká Losenice 8, 592 11, Česká republika.
SloženíXanthani gummi, Glycerolum, Povidonum, Povidonum iodinatum, Alcohol Polyvinylicus, Sodium laureth sulphate, Acidum lacticum, Sorbitolum, Tartrazinum, Aqua.
Popis přípravkuViskózní kapalina žlutohnědé barvy.
Balenía/, b/, c/, d/ PE kanystr. a/ 15 kg, b/ 25kg, c/ 50 kg, d/ 200 kg.
UžitíKapalný bariérový přípravek k ošetření a dezinfekci struků po dojení. Spektrum účinnosti : Baktericidní
Způsob použitíPo dojení se struky namočí do dezinfektoru s obsahem Dezi IOFILM. Po aplikaci se neumývá. Před následujícím dojení struky očistěte.
Bezpečnost práceChraňte před dětmi. Při práci s přípravkem chraňte oči a používejte vhodný ochranný oděv a pracovní pomůcky. Při požití vypít půl litru vlažné vody, nevyvolávat zvracení, ihned vyhledat lékařskou pomoc. Při zasažení očí vypláchnout velkým množstvím pitné vody a vyhledat lékařskou pomoc. Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku : Malé množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití. V případě rozlití velkého množství Dezi IOFILM nechat nasáknout do vhodného absorpčního materiálu. který se uloží do zvláštní uzavíratelné nádoby. Absorpční materiál použitý pro sanaci se likviduje řízeným spalovacím procesem nebo se uloží na řízenou skládku. Prázdné obaly se po důkladném vypláchnutí předají k recyklaci.
Upozornění 
Způsob skladováníSkladovat v původních obalech v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin a hořlavých látek.Při teplotě 5 - 30°C, v původních uzavřených obalech.
Doba použitelnosti12 měsíců.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03