logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Galox Trayor

[ Back ]

NázevGalox Trayor
Skupina3 - dezinfekce na farmách
Číslo stanoviska31/2009
Držitel rozhodnutíÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM, Gerhard Ruff & Co.GmbH, Pfongauerstraße 17, Postfach 50, A-5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko.
VýrobceÖSTERREICHISCHE ANTI-GERM, Gerhard Ruff & Co.GmbH, Pfongauerstraße 17, Postfach 50, A-5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko.
SloženíAlcohol isopropylicus, Dinatrii edetas dihydricus, Propylenglycolum, Glyceromacrogoli cocoas, Methylparabenum, Glyceroli lauras, Color (Blue brillant FCF), Propylis gallas, Aqua purificata.
Popis přípravkuPrůhledná kapalina tmavě modré barvy.
Balenía/, b/, c/, d/ plastový kanystr s uchem a šroubovacím uzávěrem. a/ 1 kg, b/ 5 kg, c/ 10 kg, d/ 20 kg.
UžitíProstředek pro ošetřování struků. Tekutý prostředek pro hygienu struků vemen před i po dojení určený pro používání v zemědělství, v oblasti živočišné výroby.
Způsob použitíProstředek se používá neředěný před i po dojení buď omýváním struků ponorem za pomocí DIP-nádobky se zpětnou pojistkou, nebo postřikem. Teplota použití: pokojová. Doba působení: 30 sekund. Před použitím je potřeba se seznámit s přiloženými informacemi o prostředku a s jeho bezpečnostním listem.
Bezpečnost práceS 2 Uchovávejte mimo dosah dětí, S 7 Uchovávejte obal těsně uzavřený, S 16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření, S 23 Nevdechujte páry/aerosoly, S 25 Zamezte styku s očima, S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc, S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Prázdný obal anebo zbytky prostředku v originálním obalu odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu! Kód odpadu podle Katalogu odpadů: 07 06 04.
UpozorněníR 10 Hořlavý, R 36 Dráždí oči, R 67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.
Způsob skladováníPři teplotě 0 - 35 °C . Chraňte před teplotou mimo uvedený rozsah!
Doba použitelnosti24 měsíců.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03