logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginList of biocides PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   
List of biocides

GARDENTOP® PASTA

[ Back ]

NázevGARDENTOP® PASTA
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska16/2017 16/2017
Držitel rozhodnutíZapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie,
VýrobceZapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie
Složeníbromadiolon (CAS 28772-56-7),ES 249-205-9, 0,005% (tj. 50 mg.kg-1),
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě průhledných sáčků z filtračního papíru s obsahem 15g červeného gelu,
Balení15kg
Užitík neprofesionálnímu a profesionálnímu hubení škodlivých hlodavců, zejména potkanů, krys a myší v obytných domech, bytových prostorách, potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj.
Způsob použitíNástraha se klade na podložku, nebo do jedových staniček tak, aby nemohla ohrozit hospodářská zvířata. Potkani a krysy 60 – 100g (max.6 sáčků na 1 místo, myš domácí až 50g (max.3sáčky na 1 místo. Nástrahu klademe do míst, kde je patrná přítomnost hlodavc
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníPozor! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu k použití! Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata! Nesmí být použit ve volné přírodě!
Způsob skladováníPřípravek skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.Obaly od přípravku se nesmějí znovu používat k jakýmkoliv účelům! Prázdné obaly
Doba použitelnosti2 roky od data výroby

Last Updated on Tuesday, 02 April 2019 07:29