logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

GARDENTOP BB

[ Back ]

NázevGARDENTOP BB
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska48/2013
Držitel rozhodnutíZapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie,
VýrobceZapi Industrie Chimiche S.p.A., via Terza Strada 12, 35026 Conselve (Pd), Itálie,
Složeníbromadiolon (CAS 28772-56-7) 0,005% (tj. 50 mg.kg-1),
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě červených voskových bloků, jednotlivé voskové bloky jsou dostupné v následujících velikostech: k použití proti myším: 5g, 10g, 20g, 25g, 50g; proti krysám: 10g, 20g, 25g, 50g, 75g, 80g, 100g; proti krysám v kanalizačních stokách: 25g, 50g, 75g, 80g, 100g, 140g a 200g,
Balení 
Užitík neprofesionálnímu a profesionálnímu hubení škodlivých hlodavců, zejména potkanů, krys a myší v potravinářských a zemědělských provozovnách, chovech hospodářských zvířat aj.
Způsob použitíviz. návod k použití. Nástrahu klademe do míst, kde je patrná činnost hlodavců (čerstvý trus, v blízkosti nebo uvnitř nor, v blízkosti zbytků nahlodané potravy) pomocí komerčně dostupných jedových staniček. Nemáme-li jedové staničky k dispozici, doporučujeme z důvodů ochrany necílových organismů (domácí zvířata, ptáci, popř. malé děti) a ochrany před vlhkostí pokládat nástrahu alespoň např. do kousků drenážního potrubí, elektrikářských „husích“ krků nebo na papírové tácky či jiné podložky pod dlaždice. Aplikační dávka: V případě myší: Klademe v množství až 50g návnady na jedno místo. Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 5 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 2 (oblast vysokého napadení).V případě krys: Klademe v množství až 100g návnady na jedno místo. Vzdálenost jednotlivých míst pokládky nástrahy se pohybuje od 10 metrů (optimální vzdálenost) do metrů 5 (oblast vysokého napadení).
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
Upozorněníozor! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu k použití! Nepokládejte na místa, kde by byl dosažitelný pro domácí nebo hospodářská zvířata! Nesmí být použit ve volné přírodě!
Způsob skladováníPřípravek skladujte v uzavřených originálních obalech odděleně od nápojů, potravin a krmiv. Uchovávejte na chladném, suchém a dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Doba použitelnosti2 roky od data výroby

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03