logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail
Written by Jiří Škaloud   

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

DELTASECT

[ Back ]

NázevDELTASECT
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska59/2017
Držitel rozhodnutíSharda Europe b.v.b.a., Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgium; dovozce do ČR Samura s.r.o, Ke Klíčovu 8, Praha 9, 190 00 Czech Republic
VýrobceSharda Cropchem Ltd., Domnic Holm, 29th Road, Bandra (West), 400050 Mumbai, Indie,
SloženíDeltamethrin 25 g/litr (2,5%), CAS 52918-63-5, ES 258-256-6, Index č.: 607-319-00-X,
Popis přípravkuBílá suspense.
Balení1 l a 500ml
UžitíEmulgovatelný insekticidní suspenzní koncentrát (SC), určený k naředění vodou a k aplikaci ve formě postřiku, proti dospělým komárům, švábům, mouchám (moucha domácí Musca domestica a bodalka stájová Stomoxys calcitrans) a mravencům. Účinná látka deltamethrin, patřící mezi pyrethroidy působí kontaktně i požerově. Deltamethrin usmrcuje hmyz téměř okamžitě tím, že blokuje přenos nervových impulsů.
Způsob použitíPřípravek Deltasect nařeďte vodou a aplikujte tlakovým postřikovačem na místa výskytu členovců, do rohů místností, kolem podlahových lišt, nohou nábytku a na všechna místa, kam létající hmyz usedá a kde se lezoucí hmyz může pohybovat a ukrývat. Dávkování: proti létajícímu hmyzu - 50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m2, proti lezoucímu hmyzu - 50 ml přípravku do 5 litrů vody na 100 m2. Aplikaci opakovat v intervalu 8 týdnů proti švábům a v intervalu 21 dnů proti mouchám. Reziduální účinnost minimálně 7 dní. Deltasect může být použit proti škodlivým členovcům ve vnitřních prostorách domu a v jejich bezprostředním okolí, v bytech, kulturních centrech, v hotelech, restauracích, kantýnách, barech, ve skladech, ve zdravotnických zařízeních, v dopravních prostředcích jako jsou vlaky, autobusy, letadla nebo lodě.
Bezpečnost prácePřed aplikací přípravku odstraňte nebo dobře přikryjte potraviny a nápoje. Naředěný přípravek ihned spotřebujte. Pracovní směs musí být připravena vždy těsně před aplikací. Muže působit dočasné podráždění očí, sliznic a kůže. Toxický pro ryby a vodní organismy. Nekontaminujte vodní zdroje, vodní toky a vodní nádrže naředěným přípravkem nebo vodou použitou k vyplachování postřikovačů a obalu přípravku.
UpozorněníPřípravek nesmí přijít do styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou. Nesmí být aplikován přímo na zvířata a v přítomnosti zvířat. Ve stájích zvířat smí být aplikován jen na místa, která nemohou přijít do kontaktu se zvířaty, např.: olízáním atp.
Způsob skladováníSkladujte v originálních obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40? C. Chraňte před mrazem. Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad.
Doba použitelnosti2 roky od data výroby.

Last Updated on Friday, 17 January 2020 10:03