Výrobci a distributoři VLP/MK Print
Na základě povinností vyplývajících z § 23 odst. 1 písm. d) a § 77 odst. 1 písm. f) zákona o léčivech č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vydává ÚSKVBL v této části upřesňující informace a podklady týkající se hlášení spotřeby VLP.  
 
Hlášení zasílají distributoři VLP, výrobci léčivých přípravků, kteří jsou na základě § 75 odst. (4) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech oprávněni vykonávat činnost distributora, jde-li o léčivé přípravky, které vyrábí nebo dováží ze třetích zemí a dále výrobci a distributoři medikovaných krmiv.

Kromě Základních informací je zde umístěna Příručka, v níž jsou podrobně popsány dva možné způsoby hlášení spotřeby VLP, Formulář určený k registraci do systému hlášení spotřeby VLP a vzorové Výkazy MS Excel, sloužící k zasílání hlášení spotřeb VLP formou excelového sešitu.
 
Attachments:
Download this file (Formulář pro registraci do systému hlášení spotřeby VLP v3.0.docx)Formulář registrace[ ]149 Kb
Download this file (Hlášení spotřeby VLP - základní informace.docx)Hlášení spotřeby VLP - základní informace[ ]147 Kb
Download this file (Příručka ÚSKVBL pro distributory v3.3.pdf)Příručka[Příručka pro hlášení spotřeb]316 Kb