Poskytování informací dle zák. 106/1999 Sb. Tisk

Podávání žádostí o poskytnutí informace, včetně úhrady nákladů za poskytnuté informace se řídí zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv jako povinný subjekt poskytne žadateli pouze veřejné informace vztahující se k působnosti úřadu a nepřekračující jeho pravomoce.

V souladu s § 17 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, vydal ústav pokyny ÚSKVBL/UST - 01/2008 a ÚSKVBL/UST - 02/2008 upřesňující podmínky pro podání žádosti o poskytnutí informace a obsahující v příloze Sazebník úhrad nákladů za úkony spojené s poskytováním informací a služeb odborné knihovny.

 

Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 10:31