logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Uragan D2

[ Back ]

NázevUragan D2
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska1/2006
Držitel rozhodnutíLučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV,
VýrobceLučební závody Draslovka a.s. Kolín, Havlíčkova 605, 280 99 Kolín IV,
Složeníkyanovodík (HCN) 97,6%,
Popis přípravkustabilizovaný kapalný kyanovodík s přísadou max. 1% dráždidel, zcela nasátý do porézní hmoty, plynotěsně uzavřený v plechovkách,
BaleníUragan D2 se balí do konzervových plechovek o síle plechu 0,4 až 0,45 mm, obsahu 1 500 g, naplněných kotouči se středovým otvorem z papírové lepenky.
Užitífumigační přípravek s dezinsekčním a deratizačním účinkem,
Způsob použitídle návodu k použití, obecně : dávkování – 10 g/m3; expozice – při teplotě vyšší než 18 °C 24 hodin a při teplotě nižší než 18 °C 48 hodin; větrání – při zapojení aktivního větrání minimálně 24 hodin, při použití pasivního větrání minimálně 48 hodin.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníNesmí být použito jinak než podle schválených technologických postupů! Práce s přípravkem musí být hlášena minimálně 48 hodin předem orgánu hygienické služby, vet. služby a obecnímu úřadu. Ošetřený objekt musí být označen. S přípravkem smí pracovat jen vyškolení pracovníci !
Způsob skladováníUragan D2 se skladuje v suchém, chladném, větraném, zvlášť pro tento účel sloužícím skladu. Pro nebezpečí úniku kyanovodíku je vstup do skladu povolen jen osobám oprávněným používat Uragan D2. To pouze v plynové masce, kterou smí pracovník sundat pouze tehdy, když je zjištěno provedenou zkouškou, že ve skladu není přítomen kyanovodík. Stavební řešení skladů musí z hlediska požární bezpečnosti zodpovídat ČSN 73 0804 s doplňky a odchylkami stanovenými v ČSN 65 0201, a specifickým podmínkám, stanoveným v této normě. UCHOVÁVEJTE UZAMČENÉ A MIMO DOSAH DĚTÍ !
Doba použitelnosti6 měsíců od data výroby.

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21