logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

DIVOSAN FORTE

[ Back ]

NázevDIVOSAN FORTE
Skupina4 - dezinfekce v potravinářství
Číslo stanoviska90/2006
Držitel rozhodnutíJohnsonDiversey Česká republika s.r.o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 - Stodůlky, Česká republika
VýrobceDegussa – Hüls, Rakousko.
SloženíPeroxid vodíku 15-<30 %, kyselina octová 15-<30 %, kyselina peroctová 15-<30 %.
Popis přípravkuBezbarvá kapalina.
Balení32 kg, 220 kg. Kanystr, sud .
UžitíDezinfekční prostředek na bázi stabilizované kyseliny peroctové,vhodný především pro studenou dezinfekci ve všech oblastech potravinářského průmyslu, zvláště v pivovarnictví, mlékárenství a v nápojovém průmyslu.
Způsob použitíK rychlé dezinfekci v doporučené koncentraci 0,05 – 0,15 %, při teplotě 8 – 90 °C, po dobu 5 – 15 minut. Dezinfekce s výdrží ( pouze u nerezové oceli) v doporučené koncentraci 0,05 %, při pokojové teplotě, po dobu 6 – 12 hodin.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě schválené MZ ČR.
UpozorněníPro dezinfekci membránových zařízení se používá Divosan Forte v koncentraci do 0,1 % podle doporučení výrobce zařízení. Divosan Forte je v aplikačním roztoku nepěnivý, proto se dobře hodí pro CIP sanitaci a další aplikace.Nesmí být aplikován rozprašovacími přístroji, které pracují s koncentrátem ani přístroji na principu tlakové nádoby ( například Divojet ). Pro čerpání koncentrátů z obalů je k dispozici ruční pumpa. Koncentrát se nesmí míchat s jinými koncentrovanými sanitačními prostředky. Aplikační roztoky Divosan Forte jsou skladovatelné. Odbourávají se o něco rychleji při styku s nečistotami a v přítomnosti kyselých čistících prostředků. Po zatížení nečistotami nebo aciditou je třeba ověřit a případně zvýšit koncentraci nebo připravit nový roztok. Po provedené sanitaci je třeba zařadit výplach ( oplach ) čistou vodou. Divosan Forte je rychle a úplně oplachovatelný. Optimální použití a dávkování stanoví na místě odborný poradce Diversey Lever.
Způsob skladováníPři teplotě do 25°C, skladovat v původních těsně uzavřených obalech, v chladu, uchovat mimo dosah hořlavých materiálů.
Doba použitelnosti6 měsíců.

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21