logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

STORM PELLETS

[ Back ]

NázevSTORM PELLETS
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska93/2013
Držitel rozhodnutíBASF Agro B.V. Arnhem (NL) Wädenswil Branch, Moosacherstrasse 2, CH-8804, Právní zástupce v ČR: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika.
VýrobceBASF Agro B.V. Arnhem (NL) Wädenswil Branch, Moosacherstrasse 2, CH-8804, Právní zástupce v ČR: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha 8, Česká republika.
Složeníflocoumafen (CAS: 90035-08-8; EU: 421-960-0) 0,005 %,
Popis přípravkupožerová nástraha ve formě pelet k hubení škodlivých hlodavců. Přípravek se aplikuje bez dalších úprav; je formulovaný jako hotová nástraha ve formě pelet, pevných kuliček modré barvy se specifickým pachem, obsahujících drcená obilná zrna a 0,005 % účinné látky – flocoumafenu.
Balení1 kg (PE doza o objemu 2,3 L); 3 kg (PE kbelík o objemu 5 L s víkem); 5 kg (PE kbelík o objemu 10 L s víkem); 10 kg (PE kbelík o objemu 15 L s víkem); 20 kg (PE pytel).
Užitívysoce účinný antikoagulační rodenticid, který již po jednorázovém požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje průchodnost krevních kapilár. Zasažený hlodavec vnitřně vykrvácí. STORMâ Pellets je účinný na škodlivé hlodavce jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš (Mus musculus), včetně populací odolných k jiným antikoagulačním přípravkům, v potravinářských a zemědělských provozech.
Způsob použitíviz. návod k použití. STORMâ Pellets je typický jednorázový antikoagulační rodenticid s opožděným účinkem. To umožňuje použití tzv. pulzační metody, tj. kladení minimálního množství nástrah. Přípravek nesmí být umístěn na povrchu půdy ani být volně dostupný v prostorech určených k deratizaci. Pro vyšší bezpečnost necílových druhů by měl být STORMâ Pellets kladen v jedových staničkách s otvorem pro cílové hlodavce. K hubení potkanů a krys se klade 30 – 50 g přípravku na bezpečná místa podél jejich cestiček, do nor a hnízd. Nástrahy by od sebe měly být vzdáleny 5 m v případě silného napadení a 10 m v případě slabšího napadení. Po 3 dnech bloky přemístěte a vraťte zpět po 4 dnech. Nástraha se poté doplňuje vždy za 7 dní, dokud trvá odběr. Otrávení hlodavci hynou za 6 až 10 dnů po přijetí letální dávky; častější kladení nástrah není nutné ani ekonomické. K hubení myši domácí se v uzavřeném prostoru kladou pelety v množství 15 g na několik míst vzdálených asi 2 m od sebe tam, kde byla sledována aktivita hlodavce. Výměna se provádí stejně jako u deratizace krys. Nástraha se doplňuje vždy za 7 dní, a to po celou dobu jejího odběru, ale vždy jen do aktivních nor nebo hnízd!
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
Upozornění 
Způsob skladováníPřípravek se skladuje v uzavřených originálních obalech v suchých uzamykatelných skladech při teplotách 5 až 30°C odděleně od potravin, nápojů, krmiv, hnojiv, desinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním tepelných zdrojů.
Doba použitelnosti5 let od data výroby při skladování v původních neporušených obalech.

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21