logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Viktory Brody Wax blocks

[ Back ]

NázevViktory Brody Wax blocks
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska80/2014
Držitel rozhodnutíKollant S.r.l., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo, Italy/Dovozce do ČR: Samura s.r.o., Ke Klíčovu 8, 190 00 Praha 9, Czech Republic
VýrobceKollant S.r.l., Via C. Colombo, 7/7A, 30030 Vigonovo, Italy
Složeníbrodifacoum 0,05g/kg (0,005%) (CAS 56073-10-0)
Popis přípravkuderatizační nástraha v podobě voskových bloků modré barvy zápachu po anýzu,
BaleníBalení (kyblíky a kartony) s 200g, 300g, 500g, 1kg, 5 kg, 10 kg a 20 kg nástrahy.
Užitívhodná do vlhkého prostředí, proti škodlivým synantropním hlodavcům, jako je potkan (Rattus norvegicus), krysa (Rattus rattus) a myš domácí (Mus musculus), eventuálně dalším druhům hlodavců v uzavřených objektech a v jejich bezprostředním okolí,
Způsob použitínástraha se používá bez dalších úprav, ale může být aplikován pouze v deratizačních staničkách zamezujících přístupu necílovým organizmům k nástraze a chránících nástrahu před vlivy okolního prostředí. Dávkování: proti potkanům a krysám v množství minimálně 30 - 50 g nástrahy (cca 2 – 3 voskové bloky) do jedné deratizační staničky. Proti myším domácím v množství minimálně 15 g nástrahy, (cca 1 voskový blok) do jedné deratizační staničky. Deratizační staničky umisťujte na všechna místa, kde se hlodavci podle provedeného průzkumu vyskytují a kde škodí, tj. v blízkosti jejich nor a cestiček a v místech, kde vyhledávají potravu a vodu, v odpadech, v kanalizaci, na skládkách odpadků, apod. Počet položených deratizačních staniček se řídí hustotou populace hlodavců. Deratizační staničky je nutné pravidelně kontrolovat v intervalech 1-2 týdnů a jestliže hlodavci nástrahu v nich umístěnou stále odebírají, je nutné ji doplňovat. Účinnost deratizačního zásahu zvýšíme úklidem ošetřeného prostoru, pokud je to možné, zamezíme hlodavcům v přístupu ke zdrojům potravy.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníDeratizační staničky musí být opatřeny výstražným označením a názvem přípravku. Prostor, do něhož byly rozmístěny deratizační staničky s přípravkem, označte výstražnými letáky. Antidotem v případě otravy je vitamín K1, jehož dávku určí lékař. Zbytky přípravu a jeho kontaminované obaly likvidujte jako nebezpečný odpad.
Způsob skladováníSkladujte odděleně od potravin, krmiv a mimo dosah dětí. Skladujte jen v originálních uzavřených obalech
Doba použitelnosti2 roky od data výroby.

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21