logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

SOJET

[ Back ]

NázevSOJET
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska47/2015
Držitel rozhodnutíSharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgie/Tekro, spol. s r.o., Višňová 2/484, 140 00 Praha 4, Česká republika,
VýrobceSharda Europe b.v.b.a, Jozef Mertensstraat 142, 1702 Dilbeek, Belgie
SloženíImidacloprid (CAS 138261-41-3), (EU 428-040-8) w/w 0,5%, 2,6-di-tertbutyl-p-cresol (CAS 128-37-0), (EU 204-881-4) 0,10% w/w,
Popis přípravkubílá granule, slabého charakteristického zápachu, pH 6,9,
Balení1kg
UžitíInsekticidní přípravek ve formě granulí, dispergovatelných ve vodě, určený k aplikaci ve formě postřiků a nátěru, proti dospělým mouchám domácím. Přípravek je určen pro použití v objektech živočišné výroby a potravinářských provozovnách apod. Mechanismus účinnosti: Imidacloprid, účinná látka přípravku Sojet patří mezi neonicotinoidy, se váže na neurony hmyzu. Tato vazba působí narušení přenosu nervových impulsů, což je pro hmyz smrtelné. Přípravek se snadno aplikuje a působí rychlé hynutí zasažených much. Přípravek obsahuje hořkou látku, která brání dětem a necílovým organismům přípravek pozřít.
Způsob použitíV objektech živočišné výroby, ve výrobnách a prodejnách potravin a krmiv, v domácnostech a všude tam, kde se mouchy domácí pravidelně vyskytují. Přípravek je určen k aplikaci postřikem. Není však nutné postřikem ošetřovat všechny povrchy v objektu, protože produkt láká mouchy z větší vzdálenosti. Vhodné je aplikovat přípravek na začátku sezóny, dříve, než výskyt much dosáhne vrcholu. Lepších výsledků je dosahováno, jestliže je přípravek aplikován v ošetřovaném objektu na více míst. Vhodné je aplikovat postřik na místa, kde mají mouchy snahu odpočívat. Mouchy domácí dávají pro svůj odpočinek přednost teplým, klidným místům, neaplikujte proto postřik na chladná místa s průvanem. Aplikujte jako hrubý nebo kuželový postřik, při nízkém tlaku v postřikovači, který nepřevýší hodnotu 20 psí.Naředěný přípravek může být aplikován také nátěrem pomocí štětce nebo válečku. Aplikační dávky: Pro aplikaci postřikem smíchejte 500 g přípravku se 4 litry vody a dobře promíchejte. Toto množství směsi postačí na ošetření 100 m2 podlahové plochy. Pro aplikaci ve formě nátěru přidejte 250 g přípravku do 250 ml vody a rozmíchejte, aby bylo dosaženo potřebné konzistence. Směs nanášejte v pásech asi 15 cm širokých na místa častého výskytu much. Při aplikaci nátěrem by dávka přípravku neměla překročit 250 g na každých 100 m2 podlahové plochy.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníObsahuje (Z)-9-tricosene, který může působit alergické reakce.Po skončení práce postřikovač dobře vypláchněte, aby nedocházelo k ucpávání trysek.Neaplikujte přípravek na místa přístupná dětem a domácím zvířatům, ani na místa, kde mohou domácí zvířata přípravek pozřít. Přípravkem nesmí být zasaženy potraviny, krmiva nebo voda. Přípravkem nesmí být kontaminováno zařízení na dojení a zpracovávání mléka, na výrobu potravin a krmiv.
Způsob skladováníSkladujte v originálních uzavřených obalech v suchých, chladných, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů, krmiv, léků a chemických látek, mimo dosah dětí, nepovolaných osob a domácích zvířat. Nevystavujte přímému slunečnímu svitu a teplotám vyšším než 40°C. Chraňte před mrazem. S přípravkem nakládejte a obaly s ním otevírejte tak, aby nedocházelo k unikání přípravku do okolí. Odstraňování obalů a zbytků přípravku: Přípravek z obalu úplně spotřebujte. Prázdný obal nepoužívejte ani po vypláchnutí k jiným účelům. Prázdné obaly a zbytky přípravku odstraňujte jako nebezpečný odpad. Doba použitelnosti 2 roky od data výroby.
Doba použitelnosti2 roky od data výroby.

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21