logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

ALFASEKT PLUS

[ Back ]

NázevALFASEKT PLUS
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska92/2015
Držitel rozhodnutíASPLANT-SKOTNICCY Sp. J., 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78 A , Polsko/ Mgr. Miloš Krejsa, Nekoř 74, 561 63 Nekoř, Česká republika,
VýrobceASPLANT-SKOTNICCY Sp. J., 43-600 Jaworzno, ul. Chopina 78 A , Polsko
Složení50 g alfa-cypermethrin (sloučenina ze skupiny pyrethroidů) a 50 g piperonylbutoxid (sloučenina, která synergizuje fungování pyrethroidu) v 1 litru přípravku.
Popis přípravkuinsekticidní přípravek ve formě koncentrátu zahuštěné suspenze pro ředění vodou; tekutina, koncentrát suspenze bílé až béžové barvy, vůně: citelná vůně mandlí, pH (1 % vodní suspenze): 6,5 – 8,
Balení 
UžitíPřípravek s kontaktním i požerovým účinkem určený k hubení , pohyblivé formě létajícího a lezoucího hmyzu při sanitární hygieně a k hubení skladištních škůdců, hlavně hmyzu a pohyblivých forem roztočů při ochraně potravin. ALFASEKT PLUS je přípravek určený k profesionálnímu použití k hubení hmyzu při sanitární hygieně: much, komárů, rusů, švábů, štěnic, mravenců faraónů, rybenek apod. Přípravek je také určen k hubení škodlivého hmyzu, hlavně takových druhů jako: pilous černý, mol obilní, zavíječ moučný apod. a pohyblivých forem roztočů. Může být používán v zemědělských a potravinářských provozech. Výrobek způsobuje uhynutí lezoucího hmyzu po cca 2 hodinách a létajícího hmyzu po cca 40 minutách od jeho použití.
Způsob použitíDoporučená koncentrace užitkové kapaliny: 1 % (100 ml přípravku na 10 l vody). Jeden litr pracovní kapaliny vystačí na postřik cca 20 m2 plochy. Určete potřebné množství přípravku. Obsah lahve dobře protřepte. Odměřte určené množství přípravku a nalijte do nádržky postřikovače částečně naplněné vodou. Vše dobře promíchejte. Vyprázdněný obal třikrát propláchněte a výplachovou vodu vlijte do nádržky postřikovače. Doplňte nádržku vodou do požadovaného objemu a znovu promíchejte do získání jednorodé suspenze. Ihned proveďte zákrok. Po práci pečlivě umyjte vybavení. Zbytky nespotřebované užitkové kapaliny rozřeďte vodou a vystříkejte na dříve postříkané povrchy. Vodu použitou k mytí vybavení vystříkejte na dříve postříkané povrchy za použití stejných osobních ochranných prostředků. Zákrok může být proveden pomocí většiny typů postřikovačů používaných k hubení hmyzu v uzavřených prostorách. Základním pravidlem správného provedení zákroku je pečlivé pokrytí kapalinou (do okamžiku začátku jejího minimálního ztékání) ošetřovaných ploch. Postřikovat se může nejvýše 1/3 plochy místnosti. V případě hubení lezoucího hmyzu (rusů domácích, švábů apod.) je nutno zvláštní pozornost věnovat místům jejich hnízdění (kouty stěn a podlah, škvíry, štěrbiny, prostupy trubek a kabelů, místa s lištami, tapetami a obložením, vany, skříňky dřezů, zadní části nábytků a obrazů, digestoře apod.).V případě hubení much je třeba postřikovat plochy, na kterých se mouchy zdržují nejraději (prosluněné části zdí, okolí oken, svítidel, nosné sloupy, přepážky, místa odkládání odpadků – pokud se nevyužívají jako krmivo pro zvířata apod.). Přípravek působí po dobu několika týdnů podle kvality provedení zákroku, druhu postřikované plochy, teploty, vlhkosti, prašnosti apod. Na plochách bílených vápnem rychle podléhá deaktivaci. Přestává působit po umytí, setření, spláchnutí apod. postříkané plochy. Před provedením dezinsekce odstraňte na dobu zákroku z místnosti lidi a zvířata. Postřik nepoužívejte na žlaby, napáječky a jiné povrchy, se kterými mohou přijít do styku zvířata. Vepříny postřikujte od výšky 1,5 m a kravíny od výšky 2 m od podlahy nahoru.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníChraňte proti kontaminaci přípravkem potraviny, nádobí na potraviny a krmivo. Před provedením dezinsekce je odstraňte z místnosti nebo pečlivě přikryjte. Postřik nepoužívejte na povrchy přicházející do styku s potravinami. Vyhýbejte se setrvání v dosahu rozprašované pracovní kapaliny. Zabraňte unášení přípravku průvany. Nepostřikujte díly strojů, instalací, elektromotorů apod. Připravená užitková kapalina se musí spotřebovat co možná nejrychleji. Nesmí se ponechávat na následující den. Objekt může být předán do užívání po úplném vyschnutí postříkaných ploch a pečlivém vyvětrání (doba větrání místnosti po použití přípravku: cca 1 h). Zbytky užitkové kapaliny a vodu použitou k mytí vylijte co možná nejdál od vodních nádrží a zdrojů.
Způsob skladováníUchovávejte obal těsně uzavřený. Uchovávejte pouze v původním obalu při teplotě nepřesahující 0 – 30 °C. Uchovávejte pouze v původním obalu. Skladujte bez přístupu slunečního světla. Zabraňte promrznutí přípravku.
Doba použitelnostiPři dodržení skladovacích podmínek v originálních nepoškozených obalech je doba použitelnosti přípravku 3 roky od data výroby.

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21