logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

PERTEX

[ Back ]

NázevPERTEX
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska18/2017
Držitel rozhodnutíBLEU LINE S.r.l. Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova - 47122 Forl? (FC) – Itálie
VýrobceFERBI S.r.l. – viale 1°Maggio C.da Ripoli – 64023 Mosciano S.Angelo (TE), Itálie, SELECTA S.r.l. Via Tacito, 9 - 20094 Corsico (MI), Itálie
SloženíPermethrin (93%) (cis/trans 25/75) 3 g (30.6 g/l), Piperonyl butoxid (80%) 3 g (30.6 g/l), Emulgátory a voda do 100 g
Popis přípravkujantarová tekutina specifického zápachu,
Balení1-10 L
UžitíInsekticidní emulzní koncentrát určený k naředění vodou a k aplikaci postřikem pomocí nízkotlakých postřikovačů proti škodlivému hmyzu, jako jsou mouchy, komáři, vosy mravenci, rusi a švábi, blechy, brouci apod. v restauracích, hotelích, jídelnách, pekárnách, ve výrobnách, skladech a prodejnách potravin, mlýnech, prázdných silech, na jatkách, objektech živočišné výroby a ve stájích, ve veřejných budovách, úřadech, zdravotnických zařízeních, školách, kasárnách, kinech, divadlech, veřejných knihovnách, ubytovnách, prostředcích hromadné dopravy, proti dospělým komárům v místech jejich zvýšeného výskytu apod. Účinnou látkou přípravku Pertex je syntetický pyrethroid permethrin, jehož účinnost je zesilována synergistou piperonyl butoxid. Přípravek působí kontaktně, rychle a má dlouhodobou reziduální účinnost.
Způsob použitíPřed použitím přípravek dobře potřepejte, nařeďte bezprostředně před jeho aplikací a naředěný přípravek spotřebujte do 8 – 10 hodin po naředění. Proti zdravotně významným členovcům, jako jsou mouchy, rusi, šváby, komáři apod., přípravek nařeďte na 2% pracovní směs (100 ml přípravku smíchejte s 5 litry vody) a aplikujte postřikem za pomoci nízkotlakých postřikovačů, v množství 50 ml směsi na každý ošetřený m2 plochy. Postřik aplikujte na místa výskytu a do úkrytů členovců. Proti ektoparazitům ptáků v drůbežárnách, používejte přípravek v koncentraci 1%. V objektech živočišné výroby je možné přípravek aplikovat jen bez přítomnosti zvířat.
Bezpečnost práceBezpečnostní opatření pro práci jsou uvedeny na etiketě.
UpozorněníChraňte před dětmi a nepoučenými osobami. Uchovávejte mimo dosah domácích zvířat. Při nakládání s přípravkem a při jeho aplikaci zabraňte kontaminaci potravin, nápojů a krmiv a jejich obalů. Nepoužívejte v koncentrovaném stavu. Používejte podle návodu k použití a v doporučeném dávkování. Zabraňte kontaminaci kůže. Zabraňte kontaminaci očí a při aplikaci nevdechujte aerosol přípravku. Vstup do ošetřených prostorů, zejména obytných místností, je povolen až po zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. Po skončení práce s přípravkem a při kontaminaci kůže se dobře umyjte vodou a mýdlem. Nepoužívejte ve volné přírodě. Neaplikujte na lidi a na domácí zvířata. Nepoužívejte k ochraně rostlin.
Způsob skladováníPřípravek je možné podávat jen v neporušených originálních obalech. Prázdné obaly přípravku nelze používat k jiným účelům. SKLADOVÁNÍ: Skladujte v originálních neporušených uzavřených obalech, v suchém, čistém, dobře větratelném a uzavřeném skladu, při teplotě vyšší než + 5°C, odděleně od potravin, léků, krmiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek. Přípravkem kontaminované obaly a zbytky přípravku skladujte a likvidujte jako nebezpečný odpad.
Doba použitelnostiSpotřebujte do 2 roků od data výroby uvedeném na obalu

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21