logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

GENERATION GRAINTECH

[ Back ]

NázevGENERATION GRAINTECH
Skupina14 - rodenticid
Číslo stanoviska26/2017
Držitel rozhodnutí: Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, 47480 Pont du Casse, France;
Výrobce: Liphatech S.A.S, Bonnel BP3, 47480 Pont du Casse, France;
Složenídifethialon 0,0025%; CAS 104653-34-1;
Popis přípravkuderatizační nástraha v podobě zrní v sáčcích ukrytá v deratizačních staničkách nebo na krytých stanovištích;
Balení 
Užitírodenticid určený k profesionálnímu i neprofesionálnímu použití k hubení potkanů (Rattus norvegicus), krys (Rattus rattus) a myší (Mus musculus) uvnitř i okolo budov za účelem ochrany veřejného zdraví, uskladněných produktů a materiálů.
Způsob použitíPřípravek je povoleno používat ve vnitřních prostorách i kolem budov. Přípravek je určený k hubení myší, krys a potkanů. Návnada se umísťuje do deratizačních staniček chráněných proti neodborné manipulaci nebo do krytých nástražných stanovišť. Dávkování – potkan, krysa: do každé deratizační staničky umístěte do 200g nástrahy a umístěte staničky ve vzdálenosti 8m až 10m při nízkém stupni zamoření, nebo ve vzdálenosti 4m až 5m při vysokém stupni zamoření. Dávkování - myš domácí: Do každé deratizační staničky umístěte do 50 g nástrahy na každé 2m až 3m při nízkém stupni zamoření, nebo při vysokém stupni zamoření rozmístěte staničky na každý 1m až 1,5m. Rozmístění probíhá po celé ploše, kde se hlodavci vyskytují a pohybují. Návnady musí být zajištěny uvnitř deratizačních staniček nebo na krytých nástražných stanovištích, aby došlo k minimalizaci rizika spotřeby a otravy u necílových organismů. Tam, kde to bude možné, zajistěte návnady tak, aby nemohly být odtaženy mimo místo aplikace. Těla uhynulých hlodavců, zbytky nepoužitých návnad nebo jakékoliv časti návnad, jež najdete mimo nástražná stanoviště, je nutno sbírat v průběhu všech zásahových operací za účelem minimalizace rizika konzumace a otravy u domácích a jiných zvířat, jež nejsou cílovými organismy.
Bezpečnost práce 
Upozornění7. Přípravek GENERATION GRAIN TECH je doporučován jako prostředek k použití pro hubení hlodavců uvnitř a okolo budov, dále však také ve volném prostoru k hubení hrabošů a myši polní. Použití přípravku v okolí budov a ve volném prostoru je však podle našeho názoru problematické. Při používání tohoto přípravku jsou značně ohroženy všechny necílové druhy obratlovců, zejména savců. Ty hynou jak po přímém pozření nástrahy, tak jsou sekundárně otráveny pozřením uhynulých nebo hynoucích hlodavců, což je dáno sice vysokou, avšak pomalou účinností a značnou perzistencí antikoagulantů druhé generace v tělech živých i mrtvých organismů. Nevhodně prováděná ohnisková aplikace umožňuje hrabošům přijímat větší množství nástrahy a nahromadit v sobě větší množství účinné látky.
Způsob skladování 
Doba použitelnosti 

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21