logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Events

 
 
 
 

LoginSeznam DDD PDF Print E-mail

Seznam slouží pouze jako přehled přípravků od žadatelů, ke kterým vydal ÚKSVBL stanovisko. Jelikož ÚSKVBL není kompetentním orgánem v autorizaci biocidních přípravků, nemůže ručit za správnost a aktuálnost dat u jednotlivých přípravků. Pro získání konkrétních informací k oznámeným nebo povoleným biocidním přípravkům se obraťte na Ministerstvo zdravotnictví, které je dle § 4 a § 5 zákona 324/2016 Sb.,(zákon o biocidech) národním regulačním úřadem. 

Aktualizováno: 1.5.2019

Raid prášek proti mravencům

[ Back ]

NázevRaid prášek proti mravencům
Skupina18 - insekticid
Číslo stanoviska100/2017
Držitel rozhodnutíSC Johnson Limited, Frimley Green Road, Frimley, Camberley, Surrey, GU16 7AJ, United Kingdom, Authorisation number UK-2016-1010
VýrobceSC Johnson Limited, SCJ Eurafne Limited, Frimley Green Road, Frimley, Camberley, Surrey, PGU16 7AJ United Kingdom, místo výroby, Sinapak, Via dell’Industria e Artigianato, 7 Stradella, PV, Italy 27049
Složeníúčinná látka 0,05% - Deltamethrin, (S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate, EC 258-256-6, CAS 52918-63-5.
Popis přípravkupopraš
Balení 
UžitíNeprofesionální použití proti lezoucímu hmyzu Typ přípravku 18 - Insekticidy, akaricidy a přípravky k regulaci jiných členovců (Regulace živočišných škůdců) Přípravek byl vyvinut pro účinnou regulaci výskytu švábů a mravenců. Prachové částice práškového přípravku se přichytávají na hmyz. Na většině povrchů, při pouhých 60 sekundách kontaktu, začnou mravenci a švábi hynout do 30 minut. Přípravek poskytuje nepřetržitou ochranu a pomáhá chránit proti opětovnému zamoření po dobu až 12 týdnů. Může být používán v domácnostech, sklepích a suchých venkovních prostorách přilehlých k budovám, např. chodníky, terasy. Aplikujte podél cestiček, prasklin a mezer na dveřních prazích, parapetech, větracích cihlách. Pro maximální účinek ponechte produkt v klidu a v suchu. Je-li to třeba, opakujte aplikaci po 12 týdnech. Na většině povrchů, při pouhých 60 sekundách kontaktu, začnou mravenci a švábi hynout do 30 minut.Vnitřní Venkovní IV 1.3.2. Použití ve vnitřních prostorách v domácnostech / soukromých prostorách. IV 2 Venkovní použití (v okolí budov) .Široká veřejnost (neprofesionál) Hymenoptera: Formicidae: mravenci Dospělci Blattodea: švábi Dospělci zásyp
Způsob použitíZpůsob použití: Pro regulaci mravenců a dalšího lezoucího hmyzu v a kolem obytných budov prostřednictvím: 1. Venkovní aplikace pro zamezení vniknutí mravenců do interiéru včetně aplikace na pevné povrchy, jako jsou dveřní prahy, okenní rámy, větrací tvárnice a terasy. 2. Aplikace ve vnitřních prostorách do prasklin a štěrbin pro regulaci mravenců švábů a lezoucího hmyzu. Aplikace v množství 3,5 g přípravku/m? povrchu. Při použití venku aplikujte na plochu maximálně do 2 m?. Je-li to třeba, opakujte aplikaci po 12 týdnech. Balení lehce protřepejte, sejměte víčko a nádobku nakloňte (jako na obrázku). Pro ošetření plochy 1 čtverečního metru lahvičku zlehka 5 krát zmáčkněte při pohybu směrem k ošetřované ploše, čímž je nanesena celková dávka 3,5 g na metr čtvereční. Jedno zmáčknutí stačí na ošetření plochy 0.2 m?. Je-li třeba, použijte po použití přípravku ve vnitřních prostorách suché metody úklidu, např. vysávání.
Bezpečnost práce 
UpozorněníJe-li třeba, použijte po použití přípravku ve vnitřních prostorách suché metody úklidu, např. vysávání. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah /obal předáním ve sběrném dvoře do nebezpečného odpadu (v souladu s místními předpisy). Nepoužívejte tam, kde mohou být kontaminovány potraviny, krmiva nebo voda. Neaplikujte v blízkosti zvířat a zamezte přístupu do ošetřených prostor. Neaplikujte přímo na zvířata. Před jídlem a po použití si důkladně umyjte ruce a odkrytá místa kůže. Uchovávejte na bezpečném místě. Před aplikací odstraňte nebo zakryjte terária, akvária a klece se zvířaty. Před aplikací zakryjte všechny nádrže na vodu. Zabraňte vniknutí přípravku do kanalizace, vodních toků a vodních těles. Pokud k takové situaci dojde, informujte příslušné úřady. Zabraňte tvorbě prachu. Nevyhazujte odpad do kanalizace. Nevyprazdňujte obsah do kanalizace. Nekontaminujte vodní toky nebo vodní tělesa přípravkem nebo použitými obaly.
Způsob skladování 
Doba použitelnosti 

Last Updated on Friday, 19 November 2021 12:21