logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginGMP Guidance documents PDF Print E-mail
Written by Petra Müllerová   

Manufacturer of VMPs, control laboratory and manufacturer of APIs are obliged to follow requirements defined in the Act No. 378/2007 Coll., on pharmaceuticals, and guidelines of European Commission and European Medicine Agency (EMEA)

ÚSKVBL publishes further guidance documents to facilitate compliance of stakeholders with these requirements and publishes EU GMP Guide (Volume IV of The Rules Governing Medicinal Products in the European Union – EU Guidelines to Good Manufacturing Practice for Medicinal Products for Human and Veterinary Use - English version available on web page of European Commission) in the Czech language.

Attachments:
Download this file (2001-VYR-01-P1HVHVv1-Pokyn k BSE-výroba HVLP_e070808.pdf)2001-VYR-01 Pokyn k BSE[2001-VYR-01 Pokyn k BSE-výroba HVLP]31 Kb
Download this file (2001-VYR-02-P2HVDILEv1-Pokyn k BSE-výr dist lék_e070808.pdf)2001-VYR-02 Pokyn k BSE II[2001-VYR-02 Pokyn k BSE II-výrobci, distributoři, lékárny]36 Kb
Download this file (2003-VYR-03-Postup pro vydání certifikátu LL_e070808v2.pdf)2003-VYR-03 Postup pro vydání cert. LL[2003-VYR-03 Postup pro vydání certifikátu LL]40 Kb
Download this file (2003-VYR-04-Pokyn SVP LL_e070808.pdf)2003-VYR-04 Pokyn SVP LL[2003-VYR-04 Pokyn SVP léčivé látky]365 Kb
Download this file (2003-VYR-05-Import ze třetích zemí_e070808.pdf)2003-VYR-05 Import ze třetích zemí[2003-VYR-05 Dovoz veterinárních léčiv ze třetích zemí]63 Kb
Download this file (2004-VYR-03-Příloha 1-Předpis ARS_e220704.doc)2004-VYR-03-Příloha 1-Předpis ARS[2004-VYR-03-Příloha 1-Předpis pro autochtonní séra]31 Kb
Download this file (2004-VYR-03-Příloha 2-Oznámení o zahájení výroby ARS_e220704.doc)2004-VYR-03-Příloha 2-Oznámení o ARS[2004-VYR-03-Příloha 2-Oznámení o zahájení výroby ARS]29 Kb
Download this file (2004-VYR-03-Veterinární autochtonní séra_e070808v2.pdf)2004-VYR-03 ARS[2004-VYR-03 Veterinární autochtonní rekonvalescentní séra]80 Kb
Download this file (2006-Kurzy pro QP_informace_e070808.pdf)2006-Kurzy pro QP_informace[2006 Informace o kurzech pro kvalifikované osoby ve výrobě]31 Kb
Download this file (2006-VYR-01-Doplnění pokynů pro SVP_e070808.pdf)2006-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP[2006-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP]72 Kb
Download this file (2006-VYR-04-Doplněk 19 Ret a ref vzorky.pdf)2006-VYR-04 Doplněk 19[2006-VYR-04 Doplněk 19 Retenční a referenní vzorky]54 Kb
Download this file (2006-VYR-05-Pokyn-retenční vzorky_h010608.pdf)2006-VYR-05 Pokyn-retenční vzorky[2006-VYR-05 Pokyn-retenční vzorky u veterinárních léčiv]33 Kb
Download this file (2006-VYR-06-Povolování výroby_v5_e070808.pdf)2006-VYR-06 Povolování výroby[2006-VYR-06 Povolování výroby veterinárních léčiv]49 Kb
Download this file (2006-VYR-06-Příloha 1-výrobní operace_v1_180313.pdf)2006-VYR-06-Příloha 1-výrobní operace_v1_180313[2006-VYR-06-Příloha 1-výrobní operace_v1_180313]50 Kb
Download this file (2006-VYR-07-Nakládání s LL_e181108v3.pdf)2006-VYR-07 Nakládání s LL[2006-VYR-07 Nakládání s léčivými látkami § 78]46 Kb
Download this file (2008-VYR-02 Pokyny SVP-Doplnění kapitoly 1 o QRM_050508.pdf)2008-VYR-02 Pokyny SVP-Doplnění kap. 1[2008-VYR-02 Pokyny SVP-Doplnění kapitoly 1 o QRM]36 Kb
Download this file (2010-VYR-01 Pokyny SVP pro LL-Doplnění kapitoly 1 o QRM_200710.pdf)2010-VYR-01 Doplnění kap 1 v Části II pro LL[2010-VYR-01 Doplnění principů QRM do kapitoly 1 v Části II - API]36 Kb
Download this file (2012-VYR-01 Rozdělení Pokynů pro SVP na část I-III, revize kapitoly4, doplňku 11)2012-VYR-01 Členění Pokynů pro SVP[2012-VYR-01 Změna členění Pokynů pro SVP a přehled aktuálně platných Pokynů pro SVP]36 Kb
Download this file (2012-VYR-02 Doplnění Pokynů pro SVP-část I, kapitola 4,SMF.pdf)2012-VYR-02 Změna Pokynů pro SVP 2011[2012-VYR-02 Změna Pokynů SVP - kapitoly 4 a Doplněk 11]28 Kb
Download this file (2012-VYR-03 Informace k použití autologních kmenových buněk_150112.pdf)2012-VYR-03 Autologní kmenové buňky[2012-VYR-03 Pokyn stanovující pravidla pro výrobu a předepisování vet. autologních kmenových buněk]97 Kb
Download this file (2012-VYR-03-Příloha 1-Předpis pro výrobu produktu obsahujícího autologní kmenové)2012-VYR-03-Příloha 1-Předpis pro kmenové buňky[2012-VYR-03-Příloha 1-Předpis pro výrobu produktu obsahujícího autologní kmenové buňky]35 Kb
Download this file (2012-VYR-03-Příloha 2-Oznámení o zahájení výroby autologních kmenových buněk_150)2012-VYR-03-Příloha 2-Oznámení výroby kmenových buněk[2012-VYR-03-Příloha 2-Oznámení o zahájení výroby autologních kmenových buněk]31 Kb
Download this file (2013-VYR-01 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola 1 a kapitola 7.pdf)2013-VYR-01 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola 1 a kapitola 7[2013-VYR-01 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola 1 a kapitola 7]27 Kb
Download this file (2014-VYR-01 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola 2.pdf)2014-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP, kapitola 2[2014-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP, kapitola 2]27 Kb
Download this file (2015-VYR-01 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola 6_3_5_8_120115.pdf)2015-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP kapitola 6,3,5,8[2015-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP kapitola 6,3,5,8]192 Kb
Download this file (2015-VYR-02 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola _3_5_8_doplněk 15.pdf)2015-VYR-02 Doplnění Pokynů pro SVP, kapitola 3,5,8, Doplněk 15[2015-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP kapitola 3,5,8, Doplněk 15]52 Kb
Download this file (2015-VYR-03 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola, Doplněk 15.pdf)2015-VYR-03 Doplnění pokynů pro SVP-Doplněk 15[2015-VYR-03 Doplnění pokynů pro SVP-Doplněk 15]45 Kb
Download this file (2016-VYR-01 Doplnění Pokynů pro SVP kapitola, Doplněk 16.pdf)2016-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP, Doplněk 16[2016-VYR-01 Doplnění pokynů pro SVP, Doplněk 16]386 Kb
Download this file (FZ28 Příloha č. 2 Pokynu 02-2021 -oznámení o zahájení výroby.docx)02/2021 FZ 28 Příloha č. 2 oznámení o zahájení výroby VAV [2021 FZ 28 Příloha č. 2 oznámení o zahájení výroby VAV]516 Kb
Download this file (Part III - Q9 Řízení rizik pro jakost (2023).pdf)Pokyny SVP - Část III - ICH Q9 Řízení rizik pro jakost[2023-07-26 Pokyny SVP - Část III - ICH Q9 Řízení rizik pro jakost]443 Kb
Download this file (Pokyn  02-2021 Požadavky na výrobu, kontrolu, předepisování a používání VAV v ČR)02/2021 Požadavky na výrobu, kontrolu, předepisování a používání VAV v ČR[2021 Požadavky na výrobu, kontrolu, předepisování a používání VAV v ČR]603 Kb
Download this file (Pokyn 01-2017 Požadavky na provádění přebalování VLP.pdf)01/2017 Požadavky na provádění přebalování VLP[2017 Požadavky na provádění přebalování VLP]651 Kb
Download this file (Pokyn 01-2021 Parametrické propouštění  010321.pdf)01/2021 Doplnění Pokynů pro SVP - Doplněk 17-Parametrické propouštění[2021 Doplnění Pokynů pro SVP - Doplněk 17-Parametrické propouštění]475 Kb
Download this file (Pokyn 01-2022 Povolování k činnosti KL_v1_050122_ 280122.pdf)01/2022 Povolování k činnosti KL[2022-01-28 Pokyn 01/2022 Povolování k činnosti KL - platný od 28.1.2022]208 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Část I - LP_2015 130515 1.pdf)Pokyny SVP - Část I - SVP pro léčivé přípravky[2015-03 Pokyny SVP - Část I - SVP pro léčivé přípravky (LP) 2015 130515 1]343 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Část II - API_2005.pdf)Pokyny SVP - Část II - SVP pro léčivé látky[2005-10 Pokyny SVP - Část II - SVP pro léčivé látky (API)]353 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 04 Výroba VLP farmaceutika.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 04 - Výroba veterinárních léčiv (jiných než imunologických)[2004 Doplněk 04 - Výroba veterinárních léčiv (jiných než imunologických)]98 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 05 Výroba imunologických VLP.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 05 - Výroba imunologických veterinárních léčiv[2004 Doplněk 05 - Výroba imunologických veterinárních léčiv]133 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 08 Vzorkování obalů.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 08 - Vzorkování výchozích a obalových materiálů[2004-01-01 Doplněk 08 - Vzorkování výchozích a obalových materiálů]84 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 09 Výroba tekutých lékových forem.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 09 - Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí[2004-01-01 Doplněk 09 - Výroba tekutých lékových forem, krémů a mastí]82 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 1.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 01 - Výroba sterilních léčivých přípravků[2023-08-25 Doplněk 01 - Výroba sterilních léčivých přípravků]797 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 11 Počítačové systémy_010711.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 11 - Počítačové systémy[2011-30-06 Doplněk 11 - Počítačové systémy - aktualizace 1.7.2011]55 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 12 Používání ionizujícího záření.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 12 - Používání ionizujícího záření při výrobě léčiv[2004-01-01 Doplněk 12 - Používání ionizujícího záření při výrobě léčiv]112 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 15 revize 011015.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 15 - Kvalifikace a validace[2015-10-01 Doplněk 15 - Kvalifikace a validace]372 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 16 revize 150416.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 16 - Certifikace kvalifikovanou osobou a propouštění šarží[2016-04-15 Doplněk 16 - Certifikace kvalifikovanou osobou a propouštění šarží]274 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 19 Ret a ref vzorky.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 19 - Referenční a retenční vzorky[2006-06-01 Doplněk 19 - Referenční a retenční vzorky]54 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Doplněk 21.pdf)Pokyny SVP - Doplněk 21 - Dovoz léčivých přípravků[2022-08-21 Doplněk 21 - Dovoz léčivých přípravků (ze zemí mimo EU/EHP)]173 Kb
Download this file (Pokyny SVP - Slovník pojmů.pdf)Pokyny SVP - Slovník pojmů[2004-01-01 Pokyny SVP - Slovník pojmů]60 Kb
Download this file (Pokyny SVP - úvod_2005.pdf)Pokyny SVP - Úvod[2005-10 Pokyny SVP - Úvod]35 Kb
Last Updated on Monday, 24 June 2024 07:42