logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginVMPs data for download PDF Print E-mail

This page provides a downloadable list of all registered VLPs, their properties and related bindings and code lists via individual files in CSV format in UTF-8 encoding (text format Comma Separated Values editable eg via MS Excel, etc.). The files contain all the data used to search for and display information about the currently registered VLPs on this website here.

List of products - pd_preparation.csv

drug_form Léková forma
strength Síla
units Jednotky
registration_date Datum registrace
registration_number Číslo registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
pharmatherapeutic_group Farmakoterapeutická skupina
narcotic Omamné a psychotropní látky
opl_vydej Recept nebo žádanka s modrým pruhem
protection_period Ochranná lhůta
indication_restriction Indikační omezení
department Odbor
spc SPC
pi ID Příbalové Informace
r_modify_date Datum poslední změny
procedure_type Typ postupu
preparation_id ID přípravku
name Název
pi_ext PI přípona
pi_modify_date Poslední změna PI
spc_ext SPC přípona
spc_modify_date Poslední změna SPC
pharmatherapeutic_group_first_lvl Farmakoterapeutická skupina


List of ATC code bindings - pd_preparation_atc.csv

atc_code ATC kód
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


List of product packaging - pd_preparation_package.csv

package_code Kód balení
package_size Velikost balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
inner_case_type Vnitřní obal
package_case_type Druh obalu
package_case_material Materiál
package_state Identifikace kódu
package_issue_class Výdej
package_eu_code Čislo EU
package_applicator Aplikátor
package_assign_date Datum zavední kódu
package_comment Poznámka
package_invalid_date Datum zneplatnění
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


List of protection periods - pd_preparation_pp.csv

pp_target_tribe Druh zvířete
pp_period_unit Jednotka doby
pp_period Doba
pp_notice Upozornění OL
pp_commodity Tkáň/komodita
pp_comment Poznámka
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


List of medicinal substances - pd_preparation_substance.csv

medicinal_substance Léčivá látka
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


List of target tribes - pd_preparation_tribe.csv

target_tribe Druh zvířete
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku


Code list Case type - pdc_case_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Commodity - pdc_commodity.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Country - pdc_country.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Drug form - pdc_drug_form.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Holder - pdc_holder.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
phone Telefon
fax Fax
email Email
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
country Země


Code list Veterinary - pdc_veterinary.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
street Ulice
city Město
zip_code PSČ
countryZemě
reg_number_kvl
Registrační číslo


Code list Issue Classification - pdc_issue_classification.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
recipe Na předpis


Code list Material - pdc_material.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list OPL category - pdc_opl_category.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Package code - pdc_package_code.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Pharmatherapeutic group - pdc_pharmatherapeutic_group.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
for_search Hlavní skupina k vyhledávání


Code list PP notice - pdc_pp_notice.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Procedure type - pdc_procedure_type.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Substance - pdc_substance.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny
form Forma
medicinal Látka
subsidiary Pomocná látka


Code list Target tribe - pdc_target_tribe.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
parent_key Datum expirace záznamu
target_tribe_web Druh zvířete
non_food Nepotravinové
esvac_id ID jednotky


Code list Time unit - pdc_time_unit.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny


Code list Units - pdc_units.csv

id_key ID řádku
object_name Název objektu
expired_date Datum expirace záznamu
r_modify_date Datum poslední změny

List of Exceptions - reg_exception.csv

registration_date Datum registrace
registration_number Číslo registrace
verdict_holder Držitel rozhodnutí
drug_formLéková forma
strengthSíla
unitsJednotky
preparation_id ID přípravku
name Název
 
 
package_code Kód balení
package_size_amount Množství
package_size_count Počet
package_size_units Jednotky
package_case_material Materiál
package_issue_class Výdej
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku
 
 
medicinal_substance Léčivá látka
medicinal_substance_apLéčivá látka
medicinal_substance_amountMnožství léčivé látky
medicinal_substance_qoOperátor pro množství léčivé látky
medicinal_substance_amnt2Množství léčivé látky
medicinal_substance_unitsJednotky léčivé látky
index Index záznamu
preparation_id ID přípravku