logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginZásady ochrany osobních údajů aplikace VLP PDF Print E-mail

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
V souladu s platnou legislativou Evropské unie a pravidly společnosti Google a Apple, ÚSTAV PRO STÁTNÍ
KONTROLU VETERINÁRNÍCH BIOPREPARÁTŮ A LÉČIV uplatňuje následující zásady ochrany osobních
údajů a soukromí uživatelů mobilních aplikací:

 • Dodržujeme platné právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.
 • Údaje o uživatelích využíváme pouze anonymně a v nezbytně nutné míře pro vylepšování a
  zkvalitňování našich služeb.
 • Věnujeme přiměřenou pozornost zabezpečení osobních údajů a zajištění jejich ochrany před
  možným zneužitím (pamatujte ale, že žádný systém nebo komunikace není 100% bezpečná).
 • Žádné osobní údaje neuchováváme a nepředáváme třetím stranám, které se nepodílí na
  tvorbě a údržbě našich mobilních aplikací.


APLIKACE VETERINÁRNÍ LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY
V souladu s výše uvedenými zásadami Vás upozorňujeme na následující činnosti související
s ochranou osobních údajů a soukromí uživatelů při provozu mobilní aplikace VETERINÁRNÍ LÉČIVÉ
PŘÍPRAVKY (dále jen „aplikace VLP“):

 • Mohou být zaznamenávány vybrané typy dat sloužící pro účely reportování chyb, distribuce
  aplikace a statistik mobilních aplikací, a to společností Google, LLC, prostřednictvím jejich
  vlastních služeb. V případě chyb jsou shromažďovány data, která mohou obsahovat IP adresu
  zařízení, název zařízení, verzi operačního systému, konfiguraci aplikace, čas a datum použití
  aplikace, a příp. další informace. Tato data jsou předávána společnosti itelligence, a. s., která
  se podílí na vývoji a údržbě aplikace VLP, a to výhradně za účelem zlepšování kvality, stability
  a dalšího rozvoje aplikace, který je oprávněným zájmem správce osobních údajů. Uvedená
  data jsou zpracovávána pouze po dobu nezbytně nutnou, a následně jsou zlikvidována.
 • Do paměťového úložiště mobilního zařízení jsou ukládány databázové položky a textové
  soubory (ve formátu PDF, DOC nebo TXT) obsahující informace o veterinárních léčivých
  přípravcích, příbalových informacích a souhrnech údajů o léčivých
  přípravcích (SPC). Tyto informace jsou určeny pouze k jejich zobrazení prostřednictvím
  aplikace VLP a neslouží k žádnému dalšímu použití na mobilním zařízení.
 • Data aplikace mohou obsahovat odkazy na jiné stránky. Pokud kliknete na odkaz třetí strany,
  budete přesměrováni na tento web. Tyto externí stránky nejsou provozovány námi. Proto
  důrazně doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů těchto
  webových stránek. Nemáme žádnou kontrolu a nepřebíráme žádnou odpovědnost za obsah,
  zásady ochrany osobních údajů nebo praktiky stránek třetích stran nebo služeb.

Stažením, instalací a užíváním aplikace VLP udělujete souhlas se zpracováním uvedených údajů. Svůj
souhlas můžete kdykoliv odvolat, což bude mít za následek nemožnost aplikaci VLP využívat.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k těmto údajům, na jejich opravu
nebo výmaz, případně další práva dle obecných právních předpisů o ochraně osobních údajů. Při
zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly
činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů. Vaše požadavky budou
vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecných právních
předpisů. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků, máte právo podat
stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být aktualizovány. O těchto změnách Vás budeme
informovat zveřejněním nových zásad ochrany osobních údajů na této stránce. Tyto změny jsou
účinné ihned po jejich zveřejnění.

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Se sídlem: Hudcova 56a, 621 00 Brno, IČO: 00019453
Datová schránka ID: ra7aipu, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon: +420 541 518 210

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Mgr. Monika Coufalová, advokátka
Advokátní kancelář Coufalová & Kubíková s.r.o.
Se sídlem: Bohunická 517/55, 619 00 Brno, IČO: 29259371
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , telefon: +420 608 850 848