logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Poplatky
Správní poplatky, náhrady výdajů PDF Tisk Email

V této části naleznete pokyny a informace ÚSKVBL zahrnující pravidla k provádění plateb:

Veterinární léčivé přípravky

- Správní poplatky spojené s žádostmi o správní řízení
- Náhrady výdajů za odborné úkony na žádost a za další odborné úkony, které jsou v působnosti ÚSKVBL
- Platby za žádosti v souvislosti s možností seskupování změn registrace v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o posuzování změn registrací veterinárních léčivých přípravků
- Náhrady výdajů za úkony ÚSKVBL spojené s trváním registrace léčivých přípravků (roční udržovací platba)

Veterinární přípravky a veterinární technické prostředky

- Správní poplatky za úkony prováděné na žádost v souvislosti s veterinárními přípravky a veterinárními technickými prostředky

 

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (000_Revize-UST_04_2008_R4-final.doc)ÚSKVBL/UST- 4/2008/Rev. 4_Správní poplatky a náhrady výdajů za odbor. úkony -VLP[Správní poplatky a náhrady výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti ÚSKVBL]499 Kb
Stáhnout tento soubor (473_Informace pro MAH platby_seskupovani_zmen_09-11-10.doc)Informace pro žadatele - platby seskupení změn registrace[Náhrady výdajů za seskupené změny registrace]42 Kb
Stáhnout tento soubor (680_Revize_UST - 3 2006 rev.1 Pokyn platby schvalování_revize.doc)ÚSKVBL/UST-3/2006/Rev.2_ Správní poplatky v souvislosti s VP a VTP[Správní poplatky za úkony prováděné na žádost v souvislosti s VP a VTP]111 Kb
Aktualizováno Pondělí, 26 Listopad 2018 08:12