logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginObecné pokyny PDF Tisk Email
NázevČísloDatum platnostiZdrojPoznámka/dokument
 Upřesňující informace ke změnám registrace veterinárních léčivých přípravků USKVBL/REG-3/2013 Rev.2 20.2.2017 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Harmonizace textů veterinárních léčivých přípravků mezi Českou a Slovenskou republikou USKVBL/REG-2/2013 22.7.2013 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Upřesnění podmínek pro podávání žádostí a registrační dokumentace USKVBL/REG-1/2013 11.4.2013 USKVBL veřejně dostupný dokument
Vzory pro přípravu návrhu textů SPC, příbalové informace a označení na obalech veterinárních léčivých přípravků USKVBL/REG-3/2009 Rev.2 18.8.2017 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Pokyn k prokazování bezpečnosti u cílových druhů zvířat a účinnosti vet. léč. přípravků určených pro použití u ryb chovaných na farmách USKVBL/REG-3/2011 1.12.2011 EMA veřejně dostupný dokument
 Zvláštní opatření týkající se prevence přenosu zvířecích spongiformních encefalopatií vet.léč. přípravky USKVBL/REG-2/2011 8.8.2011 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Požadavky na dokumentaci předkládanou s žádostí o přeřazení VLP volně prodejných do kategorie vyhrazených VLP  USKVBL/REG-1/2011 1.7.2011 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Upřesnění podmínek pro podávání žádostí o registraci veterinárních generických léčivých přípravků USKVBL/REG-2/2010 1.10.2010 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Upřesňující informace k návrhu textů na vnitřní jednodávkové obaly imunologických VLP v jiném než českém jazyce USKVBL/REG - 1/2010 Rev.1 28.10.2013 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Upřesnění požadavků na podávání vícenásobných žádosti o registraci VLP (registrace kopií) USKVBL/REG-5/2009 Rev.1 19.4.2010 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Převod registrace veterinárního léčivého přípravkuUSKVBL/REG-1/2017 1.10.2017 USKVBL  veřejně dostupný dokument
 Žádost o vedení procedury vzájemného uznávání/decentralizované procedury s ČR jako referenčním členským státemUSKVBL/REG-1/2009 30.3.2009 USKVBL  veřejně dostupný dokument 
 Bližší podmínky pro způsob označování čísla šarže a doby použitelnosti na vnitřních a vnějších obalech veterinárních léčivých přípravkůUSKVBL/UST-1/2009 1.2.2009 USKVBL  veřejně dostupný dokument
 Souhrn registrační dokumentace - část 1A Formulář žádostiUSKVBL/REG-5/2008 12.1.2009 NTA  veřejně dostupný dokument
 Formulář žádosti o prodloužení platnosti registrace veterinárního léčivého přípravkuUSKVBL/REG-2/2008/Rev.1 11.4.2013 NTA  veřejně dostupný dokument
 Žádost o dovoz veterinárního léčivého přípravku registrovaného v jiném členském státěUSKVBL/REG-1/2008 17.3.2008 USKVBL  veřejně dostupný dokument
 Pokyn ÚSKVBL, kterým se stanoví kritéria pro vyjmutí některých veterinárních léčivých přípravků určených pro zvířata, od kterých jsou získávány produkty určené k výživě člověka, z požadavku na výdej na veterinární předpisUSKVBL/REG-1/2007 1.3.2007 USKVBL  veřejně dostupný dokument
 Minimální požadované údaje na registraci za mimořádných okolností pro vakcíny určené k nouzovému použití u ptáků proti vysoce patogennímu viru chřipky ptáků H5a/neboH7USKVBL/REG-3/2006 1.9.2006 EMEA  veřejně dostupný dokument
 Poskytování konzultací pracovníky Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčivUSKVBL/UST-2/2006/Rev.1 1.9.2017 USKVBL  veřejně dostupný dokument
  Doplňující požadavky na výrobu a kontrolu IVLP USKVBL/REG-6/2005 1.9.2005 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Základní dokument o léčivé látce USKVBL/REG-4/2005 1.8. 2005 USKVBL veřejně dostupný dokument
 Informace sekce registrace, schvalování, evidence VTP a klinického hodnocení k odpovídání dotazů a podávání informací USKVBL/REG-2/2005 1.3.2005 USKVBL veřejně dostupný dokument
Aktualizováno Úterý, 03 Říjen 2017 15:42