logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginDetail VMP PDF Print E-mail
Product name: Formicpro 68,2 g
Active substance: Acidum formicum
Target tribe: včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
Drug form: Proužek do úlu
Registration date: 30. 4. 2021
Registration number: 96/023/21-C
Verdict holder: NOD Apiary Ireland Ltd.
Tullow Industrial Estate
Tullow Co Carlow R93 W0D8
Phone: 001-613-398-8422, Fax:
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ATC vet. code: QP53AG - Formic acid
Pharmacotherapeutic group: Organic acids
Narcotics: NO
Indication restriction: NO
Withdrawal period: včelstva včely medonosné(Apis mellifica)
med: 0 d. Medníky s medem musejí být před aplikací přípravku z úlu odstraněny. Viz oddíl „Zvláštní opatření pro použití u zvířat“. Med uložený v medníku (mednících) nasazených po dobu léčby musí být odebrán a nesmí být použit k lidské spotřebě. Použité proužky muse
Procedure type: Decentralised

Table of active package codes

Package codeSizePackage typeMaterialIdentification codeEU numberIssue
99092362 x 2 proužeksáček---Vyhrazený
990923710 x 2 proužeksáček---Vyhrazený
990923830 x 2 proužeksáček---Vyhrazený