logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Služební úřad Úřední deska
Úřední deska PDF Tisk Email

 

Úřední hodiny Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv po dobu mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR dne 15.3.2020 s účinností od 16.3.2020 do odvolání

 

Pondělí       09.00 - 12.00

 

Středa        09.00 - 12.00

 

Adresa (rovněž pro doručování datových zpráv na technických nosičích dat)

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Hudcova 56a

621 00 Brno 

 

Kontaktní údaje (podatelna)

Telefon: +420 541 518 279
Fax:       +420 541 210 026
e-mail:    Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

ID datové schránky: ra7aipu 

Ostatní kontaktní údaje - viz položka Kontakty

 

Přípustné technické nosiče dat:
Podatelna v sídle ÚSKVBL přijímá rovněž datové zprávy na technických nosičích - CD, DVD a paměťové médium USB. CD a DVD musí být ve formátu ISO 9660. Paměťové médium USB musí mít systém souborů FAT32 nebo NTFS.

 
Technické parametry přijímaných datových zpráv:
Datové zprávy jsou přijímány ve formátech dle vyhl. 259/2012 Sb. v §23, například doc, xls, pdf . V případě pochybností vzneste písemný dotaz na naši e-podatelnu.

Maximální velikost datové zprávy zaslané emailem na elektronickou adresu podatelny je 10MB.

 

Vzor potvrzení o přijetí zprávy:

Vaše zpráva byla doručena do USKVBL Brno.

Předmět: [VEC]
Číslo jednací: [CISLO_JEDNACI]
Datum a čas doručení: [DATUM_PRICHODU]
Příjímací osoba: [AUTOR_ZAZNAMU]

------------------------------------------------------------
Your message has been delivered to the electronic registry USKVBL Brno.

Subject: [VEC]
Reference number: [CISLO_JEDNACI]
Date and time of delivery: [DATUM_PRICHODU]
Recipient: [AUTOR_ZAZNAMU]

 

Postup v případě zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý počítačový program nebo chybný formát, není dále zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého počítačového programu nebo chybného formátu.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Případné dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Doručování písemností veřejnou vyhláškou (dle § 25, zákona č. 500/2004 Sb.)
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv podle § 25 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, doručuje níže uvedené písemnosti veřejnou vyhláškou, a to vyvěšením písemnosti nebo oznámením o možnosti převzít písemnost. Pro zobrazení klikněte levým tlačítkem myši na název doručované písemnosti.

Jednotlivé správní spisy jsou řazeny podle času zveřejnění.

Spisová značka   

Vyvěšeno                     

Adresát                     

Doručovaná písemnos 

  Od  Do  
     

V současné době Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv nedoručuje žádnou písemnost veřejnou vyhláškou.

 

Základní právní předpisy, jimiž se řídí činnost podatelny:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice č. 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby,
 • Národní standard pro elektronické systémy spisové služby,
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti),
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů,
 • vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností o užívání a provozování informačního systému datových schránek,
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích.

K naplnění povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 145/2015 Sb., ze dne 15. června 2015, o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen nařízení) určil Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv prošetřovatele, který dle §3 odst.1 nařízení přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření. Prošetřovatelem je MVDr. Věra Morávková.
 
Oznámení  je možno podat na elektronické adrese:  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě je zřízena v sídle úřadu u vchodu do areálu na adrese Hudcova 56a, 62100 Brno, s označením „ÚSKVBL, oznámení dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb.“

 

Oznámení o plnění povinností  v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014

Přílohy:
Stáhnout tento soubor (886_Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2015 .pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2015[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]30 Kb
Stáhnout tento soubor (aukce_Fabia.pdf)aukce_Fabia.pdf[Oznámení o aukci vozidla Škoda Fabia]811 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013 1.pol.2014.pdf)Oznámení o plnění povinností_39_2013[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]260 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013 1.pol.2015.pdf)Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vády č. 39/2013[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]245 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-1. pololetí 2019.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-1. pololetí 2019[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]412 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2016.pdf)Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2016.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]25 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2017.pdf)Oznámení dle ÚV 39-2013-1.pololetí 2017.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]32 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-1.pololetí 2018 .pdf)Oznámení dle UV 39-2013-1.pololetí 2018 .pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]46 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2018.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2018.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]185 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2019.pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2. pololetí 2019.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]410 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2016 .pdf)Oznámení dle UV 39-2013-2.pololetí 2016 .pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]210 Kb
Stáhnout tento soubor (Oznámení dle ÚV 39-2013-2.pololetí 2017.pdf)Oznámení dle ÚV 39-2013-2.pololetí 2017.pdf[Oznámení o plnění povinností v souladu s usnesením vlády č. 39/2013 Strategie vlády v boji s korupcí]32 Kb
Stáhnout tento soubor (USKVBL(s1H998).pdf)USKVBL(s1H998).pdf[Rozpis ukazatelů schváleného rozpočtu kapitoly 329 - MZE na rok 2020]348 Kb
Aktualizováno Pondělí, 16 Březen 2020 18:26