logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

Login



Home Služební úřad Činnost ústavu
Činnost ústavu PDF Tisk Email

Činnost Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů

Zřizovatelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních bioprepaátů a léčiv je Ministerstvo zemědělství ČR. Činnost Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je založena a vychází z obecně závazných právních předpisů - zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Dalšími zákony, které upravují odpovědnost Ústavu jsou:
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,  ve znění pozdějších předpisů.

  

Ústav tak vykonává činnost v oblasti regulace veterinárních léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.

 

Kromě vnitrostátních právních předpisů vykonává Ústav činnost v souladu s požadavky přímo použitelných předpisů Společenství. Jde zejména o nařžízení (ES) č. 726/2004, kterým se upravuje činost v oblasti registrace centralizovaným postupem a dále činnost ve vztaku k Evropské lékové agentuře (EMA) a dále o nařízení (ES) č. 470/2009, kterým se upravuje postup pro stanovení maximálních limitů reziduí. Úplný seznam prováděcích předpisů upravujících oblast veterinárích léčiv lze nalézt na stránkách Evropské Komise (DG Enterprise and Industry), v sekci Eudralex.

 

Ústav úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy, zejména Státní veterinární správou, Krajskými veterinárními správami, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, a rovněž s odbornými istitucemi a profesními skupinami.
Podrobné informace o činnosti zveřejňuje Ústav každoročně formou zpráv o činnosti.
V případě žádosti o informace, postupuje Ústav v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 14:39