logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Služební úřad Činnost ústavu
Činnost ústavu PDF Tisk Email

Činnost Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů

Zřizovatelem Ústavu pro státní kontrolu veterinárních bioprepaátů a léčiv je Ministerstvo zemědělství ČR. Činnost Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv je založena a vychází z obecně závazných právních předpisů - zejména zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 Dalšími zákony, které upravují odpovědnost Ústavu jsou:
- zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/91 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání,  ve znění pozdějších předpisů.

  

Ústav tak vykonává činnost v oblasti regulace veterinárních léčiv, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.

 

Kromě vnitrostátních právních předpisů vykonává Ústav činnost v souladu s požadavky přímo použitelných předpisů Společenství. Jde zejména o nařžízení (ES) č. 726/2004, kterým se upravuje činost v oblasti registrace centralizovaným postupem a dále činnost ve vztaku k Evropské lékové agentuře (EMA) a dále o nařízení (ES) č. 470/2009, kterým se upravuje postup pro stanovení maximálních limitů reziduí. Úplný seznam prováděcích předpisů upravujících oblast veterinárích léčiv lze nalézt na stránkách Evropské Komise (DG Enterprise and Industry), v sekci Eudralex.

 

Ústav úzce spolupracuje s dalšími orgány státní správy, zejména Státní veterinární správou, Krajskými veterinárními správami, Státním ústavem pro kontrolu léčiv, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským, a rovněž s odbornými istitucemi a profesními skupinami.
Podrobné informace o činnosti zveřejňuje Ústav každoročně formou zpráv o činnosti.
V případě žádosti o informace, postupuje Ústav v souladu s požadavky zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
Aktualizováno Čtvrtek, 02 Březen 2017 14:39