logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Odborné informace Kódy balení VLP
Kódy balení VLP PDF Tisk Email

  Kódy balení VLP ke stažení ve formátu XLSX (Microsoft Excel) a CSV

K 1. červenci 2014 byl Ústav informován o nutnosti ukončení spolupráce v oblasti další aktualizace údajů o veterinárních léčivých přípravcích v AISLP databázi. Data týkající se veterinárních léčivých přípravků v AISLP databázi byly naposledy aktualizovány ke dni 1.7.2014 a dále v databázi AISLP již aktualizovány nebudou.

Ústav v současné době vyvíjí maximální snahu o vytvoření databáze veterinárních léčivých přípravků, která by byla přístupná uživatelům na webových stránkách Ústavu.

Jako první krok je zde publikován report -seznam kódů balení pro veterinární léčivé přípravky tzv. „SÚKL kódů“ a základní doprovodné informace. Jedná se o kompletní seznam kódů veterinárních léčivých přípravků, s kterými je možné se setkat v distribučním řetězci.


 Vysvětlivky jednotlivých polí:


 „Kód balení“ – jedná se o kód, který je přidělen přípravku a jeho balení současně s vydáním rozhodnutí o registraci Ústavem. Umožňuje jednoznačnou identifikaci každé varianty léčivého přípravku.


 „Přípravek“ – zde je uveden název registrovaných veterinárních léčivých přípravků.


„Velikost“ – registrované velikosti balení


 „Druh obalu“


 „Materiál“ – uvedeno, kromě jiného, v případech, kdy jedna velikost balení a jeden druh obalu je z více druhů materiálu (např. skleněná lahvička/plastová lahvička)


 „Platný“ – zde je uvedena platnost kódu. Platnost kódu končí v případě ukončení registrace veterinárních léčivých přípravků, změny názvu přípravku, zrušení registrace pro příslušnou variantu balení, převod registrace na nového držitele. V případě ukončení, zrušení a případných změn registrace přípravku je však možný ještě doprodej veterinárního léčivého přípravku, jehož podmínky jsou specifikovány v příslušném rozhodnutí, i tyto kódy se proto budou do seznamu reportovat ještě po dobu 5 roků od okamžiku, kdy se registrace zruší, nebo kdy se zneplatní příslušný SÚKL kód pro registrovaný VLP.


 Možnosti :ANO/NE 


ANO:   (v současné době se vyskytuje u následujících přípravků)


  • Přípravky s platnou registrací
  • Přípravky po převodu registrace
  • Souběžný dovoz – kód balení přidělený při povolení souběžného dovozu- bude identifikován v poznámce
  • Přípravky po změně názvu
  • Přidané velikosti balení u přípravku


 NE:    (v současné době se vyskytuje u následujících přípravků)


  • Přípravky se zrušenou registrací (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od vydání rozhodnutí)
  • Přípravky před převodem registrace (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od vydání rozhodnutí)
  • Přípravky před změnou názvu přípravku (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od vydání rozhodnutí)
  • Zrušené velikosti balení (kódy přípravků jsou v reportu ponechány po dobu 5 let od rozhodnutí)


„Držitel“ – držitel rozhodnutí o registraci


 „Registrační číslo“ – číslo přidělené přípravku s vydáním rozhodnutí o registraci Ústavem


 „Výdej“ – způsob výdeje veterinárního léčivého přípravku: na předpis, volně prodejný, vyhrazený, pouze pro použití veterinárním lékařem.


 „Poznámka“ – případné doplňující informace Ústavu


 Tento report je vytvořen ve formátu xlsx a csv, měl by být tedy dostupný pro všechny uživatele. Probíhá pravidelná denní aktualizace reportu.

Souhrny údajů o všech přípravcích - SPC i nadále naleznete v části http://www.uskvbl.cz/cs/registrace-a-schvalovani/registrace-vlp/seznam-vlp/aktualne-registrovane-vlp a v databázi zde dostupné.


Vítáme jakékoliv Vaše podněty na mailové adresy Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript