logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome
O ÚSKVBL PDF Tisk Email

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

Ústav nezávisle hodnotí a sleduje účinnost, bezpečnost a kvalitu veterinárních léčivých přípravků. Svojí činností směřuje k zvýšení dostupnosti a bezpečnému používání účinných a kvalitních léčiv ve veterinární praxi a k informovanosti široké veterinární obce. Díky rozsahu své činnosti má jedinečný rozhled v oblasti

  • vývoje veterinárních léčiv
  • hodnocení rizik spojených s používáním léčiv
  • sledování účinnosti, kvality a bezpečnosti veterinárních léčivých přípravků

Ústav pracuje nezávisle a v rozsahu své působnosti se snaží vytvářet vědeckou oporu v oblasti registrace a používání veterinárních léčivých přípravků a přinášet všechny potřebné informace jak pro žadatele o a držitele registračních rozhodnutí, tak veterinární specialisty, odborníky zabývající se bezpečností potravin živočišného původu a zástupce různých oborových či zájmových asociací, či organizací.
Prioritami ústavu je pracovat a komunikovat transparentně se všemi příslušnými partnery a poskytovat veřejně dostupné informace, na které má veřejnost, a to nejen veterinární nárok, přímo na webové stránce ústavu.
Proto jsme pro vás připravili seznamy registrovaných veterinárních léčivých přípravků.
Po dohodě s KVL vás informujeme např. o způsobech používání kaskády, či seznamech látek nezbytných pro léčbu koňovitých. Nelze zapomenout ani na upozornění týkající se specifik zakázaných látek a další důležité aspekty používání léčiv.

Obdobným, i když přece jen mírnějším způsobem, ústav spravuje i VP (veterinární přípravky) a VTP (veterinární technické prostředky).

 

ústav 

 Jsme si vědomi, že některé informace mohou chybět, proto Vás žádáme o Vaše připomínky, které nám pomohou odstranit nedostatky, či doplnit patřičné údaje. K tomuto účelu prosím využijte formuláře „Zlepšete si USKVBL“.

Aktualizováno Čtvrtek, 28 Červenec 2022 09:16