logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Odborné informace Tiskové centrum Informace o nových projektech
Informace o nových projektech PDF Tisk Email

Informace o projektu spolufinancovaném EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA)


Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Název projektu
: Antimicrobials´ Sales and Use data collection and reporting CZ vet
Zkrácený název projektu: ASU_Czvet data call
Číslo projektu: 101103146
Mezi ÚSKVBL a European Health and Digital Executive Agency (HADEA) byla podepsána Grantová dohoda „Sběr dat o prodeji a použití antimikrobiálních látek a hlášení dat CZ vet“ v rámci pravomocí delegovaných Evropskou komisí. 

Právní základ tohoto projektu: Článek 57 (1) a (2) nařízení (EU) 2019/6 a související právní akty v přenesené pravomoci a prováděcí právní akty – nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/5784 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/2095.

Hlavní cíle projektu jsou následující:
- nastavení systému sběru dat o prodejích antimikrobik (AS) a jejich použití (AU)
- validace systému a implementace systému sběru dat do praxe
- získání přesných dat a možnost jejich trendových analýz (k zajištění relevantních dat napříč členskými státy)
- měření pokroku směrem k dosažení strategického cíle „F2F“ (Farm-to-Fork), kterým je snížení celkového prodeje antimikrobiálních látek používaných pro hospodářská zvířata a v akvakultuře v EU o 50 % do roku 2030
- získání validních údajů o používání antimikrobiálních léčivých přípravků na jednotlivé druhy zvířat na vnitrostátní úrovni hraje zásadní roli při podpoře rozvoje cílených, na míru sestavených opatření pro racionálnější používání antimikrobiálních látek a boj proti antimikrobiální rezistenci

Pro další informace kontaktujte::
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
Hudcova 232/56a
621 00 Brno

Pro pomoc s hlášením o prodejích antimikrobik kontaktujte:
MVDr. Lenka Maxová (ESUAvet data manager)
Phone: (+420) 541 518 217, 777 361 392
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pro pomoc s hlášením o použití antimikrobik kontaktujte:
MVDr. Jaroslav Kratochvíl
Mgr. Jana Jandlová
Telefon: (+ 420) 541 518 228, 724 263 468
E-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ; Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Pro informace k analýzám a interpretaci dat o prodejích a používání antimikrobik:
Mgr. Lucie Pokludová Dr. (ESUAvet national contact point)
Telefon: (+ 420) 541 518 208, 724 838 570

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv se účastní projektu EU4Health Joint Action EU4H 11.

EU4H 11 (Společná akce pro kvalitu léčiv a implementaci farmaceutické legislativy/strategie) je součástí programu EU4Health financovaného Evropskou komisí. Celkový rozpočet této společné akce činí více než 3 miliony EUR, 80 % nákladů bude spolufinancovat Evropská komise. Projekt si klade za cíl posílit kapacity inspektorátů SVP/SDP v EU/EHP v globální vizi vzájemného spoléhání se na data z kontrol pro lepší zajištění kvality léčivých přípravků a ochrany veřejného zdraví.
 
EU4H11 se účastní 39 lékových inspektorátů z celkem 29 zemí EU/EHP: dohlížejí na dodržování předpisů farmaceutickými výrobci humánních a veterinárních léčiv v celé EU/EHP. Společnou akci řídí Rakousko (AGES/BASG) jako koordinátor spolu s příslušnými národními orgány Francie (ANSM), Chorvatska (HALMED) a Maďarska (NCPHP) jako vedoucími pracovních balíčků.

Tři hlavní cíle EU4H 11 jsou:
• Posílení společného programu JAP auditů pro inspektoráty SVP v EU/EHP.
• Vypracování návrhu na zahrnutí SDP do stávajícího společného programu JAP auditů.
• Zavedení harmonizovaných školicích a kvalifikačních procesů pro inspektory SVP ve spolupráci s PIC/S Inspectorates’ Academy.

Spolufinancování nákladů souvisejících s činnostmi JAP navíc podporuje účast členských států v provádění JAP auditů. Spolufinancování nákladů souvisejících se školicími činnostmi podporuje počáteční a průběžné školení inspektorů SVP, čímž se zvyšuje kompetence inspektorů SVP v celé EU/EHP.

Pro další informace kontaktujte:

Ústav pro státní kontrolu biopreparátů a léčiv
Hudcova 232/56A
621 00 Brno
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Koordinátor projektu:
EU4H11 – Coordinator AGES/BASG: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
Website: https://www.ages.at/en/research/project-highlights/eu4h11