logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginHome Registrace a schvalování Registrace VLP Povolení doprodeje VLP (Seznam přípravků)
Informace o povolení postupného stažení VLP z oběhu - seznam přípravků PDF Tisk Email

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) vydává tuto informaci vzhledem k často se opakujícím dotazům ze strany farmaceutického průmyslu ohledně možného postupného stažení veterinárních léčivých přípravků z oběhu (doprodeje), jejichž registrace byla zrušena.

ÚSKVBL může v souladu s § 34 odst. 8 zákona č. 378/2007 Sb., v platném znění rozhodnout o postupném stažení veterinárního léčivého přípravku z oběhu, a to s ohledem na omezení nepříznivých dopadů nedostupnosti léčivého přípravku na trhu na zdraví zvířat.

Držitel rozhodnutí o registraci veterinárního léčivého přípravku předloží spolu s žádostí o zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku průvodní dopis, ve kterém uvede svůj záměr podat žádost o zrušení registrace s postupným stažením veterinárního léčivého přípravku z oběhu a tento požadavek odůvodní. Držitel uvede pro každou šarži, kterou má v úmyslu doprodat, její číslo, exspiraci, velikost balení, počet balení a navrhované datum doprodeje.

ÚSKVBL stanovil, že doba pro postupné stažení veterinárního léčivého přípravku z oběhu musí být dokončena do jednoho roku od data zrušení registrace veterinárního léčivého přípravku.

Po dobu přítomnosti veterinárního léčivého přípravku na trhu plní osoba, která byla držitelem rozhodnutí o registraci, nadále povinnosti, jako by byla držitelem rozhodnutí o registraci.  


Seznam veterinárních léčivých přípravků a jejich šarží s povolením postupného stažení

Název Datum doprodeje Šarže Expirace 
Množství
Shotapen injekční suspenze 30. 11. 2023 8U1G 30. 11. 2023 1598
Shotapen injekční suspenze 30. 11. 2023 8TAM 30. 11. 2023 1696
Peracef 100 mg intramamární suspenze 30. 11. 2023 B3502102 30. 11. 2023 646
Peracef 100 mg intramamární suspenze 31. 12. 2023 C3500302 31. 12. 2023 1181
Peracef 100 mg intramamární suspenze 31. 8. 2024 C3500900 31. 8. 2024 690


Aktualizováno Pátek, 06 Říjen 2023 09:38