logo
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)

LoginDetail VLP PDF Tisk Email
Název přípravku: ZACTRAN 150 mg/ml
Léčivá látka: Gamithromycinum
Cílový druh zvířat: skot, prasata, ovce
Léková forma: Injekční roztok
Datum registrace: 24. 7. 2008
Registrační číslo: EU/2/08/082
Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH
Binger Strasse 173
Ingelheim am Rhein 55216
Phone: , Fax:
Email:
ATC vet. kód: QJ01FA - Gamithromycin
Farmakoterapeutická skupina: Macrolides
Omamné a psychotropní látky: Ne
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: skot
mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců (krávy, jalovice) nebo 1 měsíc (bahnice) před předpokládaným porodem.
maso: 64 d.
ovce
mléko: Nepoužívat u zvířat, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu. Nepoužívat u březích zvířat, jejichž mléko bude určeno pro lidskou spotřebu během 2 měsíců (krávy, jalovice) nebo 1 měsíc (bahnice) před předpokládaným porodem.
maso: 29 d.
prasata
maso: 16 d.
Typ reg. postupu: Centralizované

Aktuálni kódy balení

Kód baleníVelikostDruh obaluMateriálIdentifikace kóduČíslo EUVýdej
99080781 x 100 mllahvičkasklo--Na předpis
99080791 x 250 mllahvičkasklo--Na předpis
99080801 x 500 mllahvičkasklo--Na předpis
99080811 x 100 mllahvičkaplast--Na předpis
99080821 x 250 mllahvičkaplast--Na předpis
99080831 x 500 mllahvičkaplast--Na předpis
99080841 x 50 mllahvičkasklo--Na předpis